Ob predstavitvi jubilejnega, 25. letnega poročila sta Pahor in Svetina opravila predvsem vsebinski pogovor o stanju človekovih pravic. Leta 2019 so sprejeli 158 priporočil različnim državnim organom, varuh pa je posebej opozoril, da je skrb vzbujajoče dejstvo, da je iz preteklih let ostalo neuresničenih kar 200 priporočil različnim državnim organom in lokalnim skupnostim.

Med problemi, ki jih ljudje občutijo kot najpogostejše pri uveljavljanju svojih pravic, je še vedno izjemno slaba ali pozna odzivnost institucij in državnih organov na pobude in pritožbe posameznikov. Še vedno se prepogosto srečujejo s kršitvami pravic otrok in premajhno skrbjo za pravice najranljivejših skupin, so opozorili.

Zato je predsednik države varuha zaprosil tudi za oceno stanja na področju varovanja pravic starejših, še posebej glede na aktualne razmere in ugotovljena odprta vprašanja premajhne pomoči države in odsotnosti pravnih podlag za ukrepe v domovih za starejše v času soočanja s covidom-19.

Predsednik države se je varuhu, ki so ga spremljali namestniki Ivan Šelih, Miha Horvat, Marjeta Cotman in Jože Ruparič, zahvalil za njegovo prizadevno delo in posebej poudaril izjemno pomembno vlogo in pomen institucije varuha človekovih pravic, saj te niso in tudi v bodoče glede na aktualne razmere v svetu ne bodo samoumevne, so so še navedli v njegovem uradu.