»Ko gre za plačevanje davkov, moramo olajšati življenje poštenim državljanom in podjetjem ter ga otežiti goljufom,« je poudaril evropski komisar za gospodarstvo Paolo Gentiloni. Z današnjim svežnjem na temelju načel pravičnosti in enostavnosti naj bi povečali davčno pravičnost, okrepili boj proti davčnim zlorabam, zajezili nelojalno davčno konkurenco in povečali davčno preglednost. Sestavljajo ga tri ločene, a povezane pobude.

Predlog o upravnem sodelovanju razširja pravila EU o davčni preglednosti na digitalne platforme, kot so Amazon, Airbnb in Uber, tako da bodo tudi ponudniki blaga ali storitev na platformah plačevali pravičen delež davkov. Ta novi predlog naj bi namreč zagotovil, da bodo članice avtomatično izmenjavale informacije o prihodkih, ki jih ustvarijo prodajalci na spletnih platformah.

Problematične multinacionalke

Sporočilo o dobrem davčnem upravljanju je osredotočeno na zajezitev nelojalne davčne konkurence v EU in na mednarodni ravni. V ta namen komisija predlaga reformo kodeksa ravnanja, ki obravnava davčno konkurenco in škodljive davčne prakse v EU. Predlaga tudi izboljšanje črnega seznama davčnih oaz, seznama nekooperativnih jurisdikcij zunaj unije, ki ne spoštujejo mednarodno dogovorjenih standardov.

Akcijski načrt za obdavčitev prinaša 25 različnih ukrepov, s katerimi bo ob izkoriščanju potenciala podatkov in novih tehnologij obdavčitev postala enostavnejša, pravičnejša in bolj prilagojena sodobnemu gospodarstvu v prihodnjih letih. Ti ukrepi naj bi olajšali življenje poštenim davkoplačevalcem, saj naj bi odstranili ovire v vseh fazah, od registracije do poročanja, plačila, preverjanja in reševanja sporov.

Današnji sveženj je prvi korak. Komisija si bo prizadevala tudi za nov pristop k obdavčitvi podjetij za 21. stoletje, ki bo obravnaval izzive digitalnega gospodarstva in zagotovil, da bodo vsa multinacionalna podjetja plačevala pravičen delež davkov. Zaradi izogibanja davkom je unija po izračunih komisije v letu 2016 utrpela za 46 milijard evrov izgub.