Da je nacionalna TV ob Pirnatovem komentarju Janševega ravnanja (čeprav z zamudo nekaj dni) nato vendarle omogočila podati komentar tudi »drugi strani«, se mi zdi pravilno in celo nujno – in take odločitve, kolikor vem, sploh niso stvar voditeljev Odmevov, ampak odločitve uredništva.

Kako je dr. Avbelj to možnost izkoristil, je drugo vprašanje (o tem sem svoje mnenje že povedal), toda za to je odgovoren on in ne voditeljica Odmevov. Očitek njej, da »je bila zelo zadovoljna z Avbljevim in svojim reševanjem predsednika vlade«, češ da jo »že mimika na obrazu pogosto izda«, je po mojem mnenju vsaj v tem primeru povsem neupravičen. Sam sem njeno vodenje pogovora v tem primeru dojel kot zelo korektno.

Matevž Krivic, Spodnje Pirniče