Bazoviška fojba je bila v zgodovini na žalost mesto, kjer so se dogajali razni zločini, Italijanov nad Slovenci in žal tudi Slovencev nad Italijani po koncu vojne. Vendar zgodovinski dokumenti (čeprav sam nisem zgodovinar) nikakor ne potrjujejo, da bi pri pobitih Italijanih šlo za sistematično pobijanje zaradi narodnosti, česar nas Italija obtožuje in to razglaša za genocid. Zato sem navedel, da naj se za spravo kot temelj uporabi poročilo mešane italijansko-slovenske zgodovinsko-kulturne komisije, s čimer se strinjate tudi vi, gospod Prosenc.

Da pa Italijani načrtno prikrivajo to poročilo zgodovinske komisije, je jasno že dalj časa, ker bi z javnim razkritjem priznali, da je vse okrog Bazoviške fojbe en velik mit in izmišljotina, ki vnaša razdor med narodoma.

Za ilustracijo navajam izsek zapisa, sicer iz wikipedije, vendar gre za dejstva, ki so zgodovinsko utemeljena:

»Najbolj znana 'fojba' je spominski kompleks Bazoviška fojba (ital. Foiba di Basovizza) oziroma jašek opuščenega rudnika pri Bazovici, italijanski nacionalni spomenik, kamor je po pripovedih domačinov najprej začela leta 1944 metati ljudi (slovenske antifašiste) italijanska kolaboracionistična milica Guardia Civica (mestna straža), po končani vojni pa so v to jamo metali trupla ubitih nemških vojakov, konjske kadavre in razbite vojaške vozove, ki so jih raznesle granate. Poleg tega so v jamo vrgli tudi truplo usmrčenega vojnega zločinca 'Fabia'. Vse to so oktobra leta 1945 (po odhodu jugoslovanske armade iz Trsta in prihodu zavezniške vojske) iz jame potegnili angleški inženirci, ki so iskali novozelandske vojake in tiste Italijane, ki naj bi jih v brezno vrgli partizani, vendar teh niso našli.«

Žalostno, če ne že sramotno pa je, da se gre naš predsednik Pahor poklonit takšnemu zgodovinskemu falsifikatu in s tem postavlja v neugoden položaj slovensko manjšino v Italiji.

Slovenija oziroma predsednik Pahor bi moral pozvati Italijo, naj javno objavi poročilo mešane italijansko-slovenske zgodovinsko-kulturne komisije. Pozvati bi moral Italijo tudi k odprtju Bazoviške fojbe ob prisotnosti mednarodne komisije, ki naj bi ugotovila dejansko stanje preteklih dogodkov. Dokler tega Italija, kot napadalec na Jugoslavijo v drugi svetovni vojni, ne stori, ne more veljati za dobronamerno in verodostojno državo, ki spoštuje svojo zgodovino. Na prikrivanju zgodovinskih dejstev, ki ti niso v prid, se ne morejo graditi dobri mednarodni odnosi.

Gorazd Cuznar, Črnomelj