Dodajalne tehnologije nas navdušujejo s svojimi izjemnimi zmožnostmi, saj pomagajo izvesti proizvodne postopke hitreje, lažje, učinkoviteje in bolj ekonomično. Med najbolj znanimi je verjetno 3D-tiskanje. Inovacije na tem področju so v srčiki dvoletnega projekta, ki ga vodi Center odličnosti Namaste, zavod za raziskave in razvoj naprednih nekovinskih materialov s tehnologijami prihodnosti. Konzorcijski partnerji so še Laboratorij za mikroelektroniko Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, podjetje KEKO Oprema in Koroška univerza uporabnih znanosti. Cilj je jasen: zgraditi omrežje za izobraževanje in hitro izdelavo prototipov, na področju keramičnih in mikroelektronskih struktur z uporabo keramike z nizko temperaturo sintranja. Partnerji so zavezani, da bodo s skupnim razumevanjem možnosti in prednosti oblikovali infrastrukturo in poslovni model storitev, kar bo pripomoglo k razvoju makroregije Slovenije, Avstrije, severne Italije in dela Hrvaške v vodilno regijo v evropskem prostoru za tehnologije AM. S pomočjo projekta ASAM bomo močno okrepili raziskave in inovacije na tem področju, malim in srednje velikim podjetjem omogočili rast znanja in uvajanje sodobnih tehnoloških rešitev ter tako seveda pripomogli k večji konkurenčnost vseh omenjenih regij na področju novih tehnologij. »Izvedba projekta ASAM prispeva delček v mozaik potrebne infrastrukture, ki bo regijam pomagala rasti in revitalizirati podjetja ter tako ustvariti pogoje za nastanek novih inovativnih podjetij z visokim potencialom rasti. Mladi strokovnjaki bodo lahko ustvarjali tudi doma ali pa se bodo v tako okolje vrnili iz tujine,« podarja dr. Alenka Rožaj Brvar, direktorica Centra odličnosti Namaste. V okviru projekta bo namreč zgrajena infrastruktura, sestavljena iz virtualnega laboratorija FabLab in treh realnih laboratorijev: za tehnološko usposabljanje in poučevanje; za testiranje materialov in sestavnih delov; za uporabo na področju elektronskih komponent in sestavov.