Naj omenim, da so bila jugoslovanska prizadevanja za uveljavitev današnje meje z Italijo, dogovorjene z londonskim memorandumom leta 1954, zahtevna in so trajala do leta 1975, ko sta v Osimu zunanja ministra Jugoslavije in Italije podpisala Osimske sporazume o meji in gospodarskem sodelovanju. Sporazume sta parlamenta ratificirala leta 1977.

Zgodi se lahko, da smo, poleg ponovne izgube Primorske in pridobitev Osimskih sporazumov, tudi ob vse dostojanstvo. Nova svobodna Evropa se je razvila v miroljubno skupnost narodov na temelju številnih žrtev borbe proti nacifašizmu in jugoslovanski prispevek v tem boju je drugi največji v Evropi. En nedopusten poklek pa je posmeh nam vsem, vsej miroljubni Evropi, ki si prizadeva za ohranitev vrednot, kot so svoboda, mir, dostojanstvo, resnica. Je izdaja Primorcev in sprevračanje zgodovine. Lahko se zgodi, da bomo že jutri sokrivi za spodkopavanje evropskega sožitja.

Draga Puc, Ljubljana