Pokrajinska organizacija DeSUS Ljubljana je na ponedeljkovi seji, ki je potekala v prisotnosti vodstva DeSUS, izrekla nezaupnico predsednici stranke. Sprejeli so osem sklepov in predsedniku sveta dali pobudo, da jih uvrsti na sejo sveta. S sklepi izražajo nezadovoljstvo nad delovanjem, vodenjem, odločanjem in zastopanjem stranke.

Gantar je v izjavi novinarjem po današnji seji vlade spomnil, da so se glede sklica seje sveta stranke dogovorili že na srečanju organov stranke v maju, ko so razpravljali o pogojih DeSUS za nadaljnje delo v koaliciji. Predvidoma že v četrtek se bo sestalo vodstvo stranke in tedaj se bodo dogovorili, kako naprej, tudi glede sklica seje sveta, je povedal.

Po javnih kritikah pokrajinske organizacije DeSUS Ljubljana Gantar ocenjuje, da gre brez dvoma za resne razmere, ki jih morajo rešiti, da se te diskusije tako ali drugače zaključijo.

"Zato je škoda to v javnosti razpredati naprej. Prejeli ste informacijo, o kateri se je govorilo že dalj časa, torej o nezadovoljstvu. Na nas je, da to dorečemo znotraj naših krogov," je dodal.

Na vprašanje, ali se to lahko mirno reši, ali pa bo moral kdo iz stranke oditi, je odgovoril, da to težko oceni. Spomnil je, da se je javno s kritiko izrekla ena pokrajinska organizacija, čeprav pa je po njegovih besedah kritičnih več članov, tudi iz drugih pokrajinskih organizacij. Kakšne bodo odločitve, je torej odvisno tudi od drugih.

Gantarja odziv Pivčeve čudi

Gantarja sicer čudi prvi odziv Pivčeve, ki je zapisala, da je bila zadeva skrbno zrežirana in vnaprej načrtovana. "Upam, da ne podcenjuje situacije v stranki. Gre dejansko za odraz nezadovoljstva velike skupine in v neke teorije zato ne verjamem," je povedal Gantar. Priznal je, da bi tudi njuno sodelovanje s Pivčevo lahko bilo boljše.

Pivčeva je sicer na januarskem kongresu dobila močno podporo. Gantar je danes na vprašanje, kaj se torej dogaja, odgovoril, da očitkov ne bi komentiral. Povzel pa je, da je veliko kritik glede vodenja, odzivanja stranke in njene vloge v vladi. To je treba po njihovih navedbah zaključiti, saj na dolgi rok ni dobro za stranko in tudi ne za njeno vlogo v koaliciji.

Na vprašanje, ali lahko pride tudi do sklica kongresa, je odvrnil, da so vse možnosti odprte, glede na to, da je svet stranke najvišji organ med kongresoma. Predstavniki sveta stranke imajo možnost predlogov in glasovanja o nadaljnjem ravnanju. Prav tako lahko po Gantarjevih navedbah svet stranke odloči o nezaupnici predsednici stranke oz. jo načeloma lahko tudi odstavi.

Glede na torkovo sporočilo za javnost Pokrajinske organizacije DeSUS Ljubljana je bilo na glasovanju na ponedeljkovi seji navzočih 24 predstavnikov občinskih odborov pokrajine Ljubljana, ki so večinsko podprli nezaupnico Pivčevi in predlagane sklepe, a vsaj v Mestni organizaciji DeSUS Ljubljana pravijo, da z njimi niso bili seznanjeni, prav tako da pri njihovem sprejemanju niso sodelovali, čeprav so se seje udeležili.

Kot so v današnji izjavi za javnost zapisali člani izvršilnega odbora Mestne organizacije DeSUS Ljubljana, do zaključka ponedeljkove seje pokrajinskega odbora na dnevnem redu seje namreč ni bilo predvideno kakršno koli odločanje in sprejemanje sklepov, ki naj bi bili sprejeti po informacijah iz sredstev javnega obveščanja.

"Predstavniki Mestne organizacije DeSUS Ljubljana so na seji prisostvovali do predvidenega zaključka seje po sprejetem dnevnem redu. Do takrat Pokrajinski odbor DeSUS Ljubljana ni razpravljal, sprejemal in odločal o nobenem od sklepov, o katerih poročajo sredstva javnega obveščanja. Zato je izvršilni odbor Mestne organizacije DeSUS Ljubljana sprejel sklep, da zahteva od Pokrajinskega odbora DeSUS Ljubljana zapisnik 1. redne seje pokrajinske organizacije, iz katerega bo razvidno število članov Pokrajinskega odbora DeSUS Ljubljana z glasovalno pravico, potek seje, sprejeti sklepi in izidi glasovanja," so zapisali.