Kot v izjavi navajajo na radiu, so morali zaradi že siceršnjega nezavidljivega finančnega položaja v zadnjem času omejiti svoje oddajanje, sodelavci in soustvarjalci programa pa so se za potrebe preživetja institucije že odpovedali "simboličnim honorarjem", zaradi česar je bila junija 2020 četrtina vsebin izvedena brezplačno oz. prostovoljno.

Po navedbah novoizvoljenega uredništva radia, na čelu katerega sta odgovorni urednik Matjaž Zorc in direktorica zavoda Ana Kandare, so tudi uredniki že med epidemijo pristali na obsežno znižanje svojih pavšalov, redki zaposleni v upravi pa na nižanje plač in med epidemije tudi na čakanje na delo. Številni projekti, ki segajo izven osnovne radijske dejavnosti in so se že tako močno opirali na relativno nizke honorarje, so prav tako doživeli obsežne reze, so zapisali. "Radio Študent je ob požrtvovalnosti vseh vpletenih kljub vsem oviram in omejitvam v času epidemije deloval v polni kapaciteti in ni niti za trenutek opustil svojega poslanstva medija posebnega pomena - oddajanja kakovostnega programa v interesu študentske in druge zainteresirane javnosti," so zapisali in izrazili ogorčenje, da je ŠOU zdaj predlagal še znižanje osnovnega financiranja za zavod.

Znesek osnovnega financiranja bi po novem predlogu znašal 120.000 evrov, kar je po navedbah vodstva zavoda v nasprotju s pravilnikom ŠOU, ki za Radio Študent predvideva najmanj štiri odstotke koncesijske dajatve v višini 3,1 milijona evrov, torej 124.000 evrov. "Ob dejstvu, da je Radio Študent za razliko od neštetih drugih institucij v državi tekom epidemije oddajal in deloval nemoteno, si ne moremo predstavljati razloga za to, da smo v primerjavi z drugimi zavodi družine ŠOU izgubili proporcionalno več finančnih virov in po višini financiranja zdrsnili s 3. na 5. mesto med zavodi," so se na predlog znižanja financiranja odzvali pri radiu.

Dodali so, da razumejo varčevanje njihovega ustanovitelja, a da na predlagani znesek, ki bi ogrozil delovanje in obstoj radia, ne morejo pristati. Zato od ŠOU zahtevajo najmanj 139.000 evrov, to je poleg zagotovljenih štirih odstotkov koncesijske dajatve še najmanj 15.000 evrov posebne podpore za nadomestitev izpadlih drugih virov.

Nasprotno pa na ŠOU v odzivu na ogorčenje zaposlenih Radia Študent zagotavljajo, da s predvidenimi 120.000 evri ne kršijo pravilnika. Višina prihodkov, ki ga ŠOU letos prejme iz naslova koncesijskih dajatev in zakona o uravnoteženju javnih financ, namreč skupno znaša 2.771.400 evrov, znesek, namenjen Radiu Študent, pa znaša več kot štiri odstotke (4,3) prihodkov organizacije. Višina predvidenih sredstev za Radio Študent tako minimum financiranja, ki ga predvideva pravilnik, presega za skoraj 10.000 evrov.

Obenem so v organizaciji zagotovili, da so v primerjavi z lani relativni delež financiranja, ki ga za svoje delovanje prejme Radio Študent, z 4,01 povečali na 4,3 odstotka.

Zaradi upada študentskega dela po epidemiji so se sicer prihodki organizacije iz obeh virov letos zmanjšali za slabih 27 odstotkov. Tako so bili v ŠOU primorani zmanjšati financiranje vseh dejavnosti in uvesti številne varčevalne ukrepe, so še zapisali v odzivu.