Kot so zapisali v pismu, ki so ga naštetim posredovali minuli teden, je stadion arhitekta Jožeta Plečnika pomemben primer športne in rekreacijske arhitekture v Evropi in tudi širše ter odličen primer Plečnikovega pristopa do arhitekture in urbanizma, ki vključuje tako klasične kot moderne elemente. Čeprav projekt Bežigrajski športni park (BŠP) predvideva ohranitev nekaterih delov originalnega objekta, bi bili po njihovem prepričanju le-ti povsem razvrednoteni z dograditvijo velikih novogradenj.

Pomembnost Plečnikove arhitekture stadiona ni samo v treh arhitekturnih elementih, ki ga sestavljajo - obodnih zidovih, vhodnem stebrišču na vzhodu in glorieti na zahodu - ampak tudi v premišljenem oblikovanje okolice in zelenja. Izvedba projekta BŠP pa bi pomenila uničenje izvorne arhitekturne zasnove. Tak pristop je po njihovem mnenju povsem neprimeren, saj krši vse mednarodne norme in smernice za ohranjanje kulturnih spomenikov. "Projekt BŠP torej ne sme dobiti gradbenega dovoljenja, saj bi to pomenilo uničenje in izgubo Plečnikovega stadiona, ki ni samo spomenik državnega pomena, ampak je pomemben tudi v širšem evropskem in svetovnem kontekstu," so zapisali.

Dotaknili so se tudi projekta nominacije Plečnikovih stavbnih in urbanističnih del v Ljubljani na Unescov seznam svetovne dediščine ter izrazili prepričanje, da izločitev stadiona iz izbora in njegovo delno uničenje ni v skladu z nominacijo in da ta ne bo prepričljiva v smislu premišljenega nacionalnega pristopa k ohranjanju kulturne dediščine. Menijo, da javna razprava za oceno vplivov projekta BŠP na okolje leta 2009 ni bila pravilno izvedena, saj jo je s pooblastilom Mestne občine Ljubljana vodil kar investitor. Zato priporočajo izvedbo ponovne odprte in transparentne javne razprave pod okriljem pristojnih slovenskih ustanov.

V pismu so izrazili prepričanje, da bo slovenska vlada, še posebej obe ministrstvi, vpleteni v postopek izdaje gradbenega dovoljenja, "z ravnanjem v okviru svojih pristojnosti in uporabo razpoložljivih pravnih sredstev ustavila nadaljevanje projekta BŠP ter se vključila v iskanje holistične rešitve za ohranitev Plečnikove arhitekture v skladu z mednarodnimi standardi ohranjanja kulturne dediščine". Izrazili so tudi svojo pripravljenost na sodelovanje s slovenskimi oblastmi "v iskanju tovrstnih rešitev tako v korist Slovenije kot celotne Evrope".

Mednarodna organizacija Europa Nostra je Plečnikov stadion za Bežigradom na seznam sedmih najbolj ogroženih spomenikov v Evropi za leto 2020 uvrstila marca. Stadion je za uvrstitev na omenjeni seznam nominiralo Društvo arhitektov Ljubljane. Projekt BŠP poslovneža Joca Pečečnika, ki ga bodo gradili po načrtih biroja GMP iz Berlina, je trenutno v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja po integralnem postopku.