Odločno zavračamo trditev Ranke Ivelja, objavljene v komentarju O lepotah in grdotah Slovenije v časopisu Dnevnik 2. julija 2020. Ne drži, kot je zapisano, da je okoljski minister Vizjak »naredil našemu zdravju in varnosti neznansko škodo…«, kar naj bi po mnenju avtorice komentarja pomenilo, da »bo lahko nekdo na hitro zgradil prehrupen objekt ali celo s strupenimi izpusti«. Gradnja objektov na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja je bila omogočena vse do sredine leta 2018, šele uveljavitev novega gradbenega zakona je uzakonila dodaten pogoj pravnomočnosti. Pred dokončnostjo gradbenega dovoljenja podajo na načrtovano gradnjo mnenje vsi mnenjedajalci skladno z zahtevnimi standardi varovanja okolja in narave, ki veljajo v RS. Sprejeti ukrepi v nobenem delu ne znižujejo niti enega samega naravovarstvenega, okoljskega standarda. Ukrepi bodo zgolj pripomogli, da se bodo vsi standardi lahko uveljavljali učinkovito in usklajeno.

Jana Pavlin vodja službe za odnose z javnostmi ministrstva za okolje in prostor