Pripojitev po pojasnilih Fabčičeve pomeni prekinitev delovanja OŠ Bičevje kot samostojne pravne osebe. Kot je izpostavila, odpuščanj ne bo, po pripojitvi pa bo OŠ Kolezija vodila sedanja ravnateljica. »Že dlje časa opažamo, da se svet šole na OŠ Bičevje po izteku mandata ravnatelja odloča za zamenjavo, tudi v primerih, ko so svoje delo opravljali zelo dobro,« je dejala vodja občinskega oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje. Po njenih besedah pravo podlago za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti pedagoškega dela predstavlja dolgoročna stabilnost in varnost v pedagoškem procesu.

Svetnik SMC Dragan Matić je razpravi izpostavil, da obstajata dve nasprotni strani zgodbe. »Škoda, da svoje plati danes nima možnosti predstaviti ravnatelj OŠ Bičevje,« je dejal. Ob tem je Matić izpostavil, da pismo predsednice sveta staršev na OŠ Bičevje kaže na to, da pripojitvi nasprotujejo tako starši kot zaposleni. Tudi ugovori ravnatelja OŠ Bičevje Petra Kluna po njegovih besedah kažejo, da so razmere na šoli drugačne, kot jih opisuje občina.

Svetnica SDS Mojca Škrinjar (SDS) je v razpravi izpostavila, da je treba gledati na otroke, ki s pripojitvijo ne bodo nič prikrajšani. »Odlična praksa OŠ Kolezija se bo prenesla na vse zaposlene,« je dejala. Kot je pojasnila, je sama članica treh svetov ljubljanskih osnovnih šol, pri čemer opaža, da se šole med seboj zelo razlikujejo v kakovosti dela.

»Po mojih izkušnjah je šola takšna, kakršen je ravnatelj. Če je zahteven, predan, ustvarjalen in strokoven, bo to zahteval tudi od učiteljev in bo šola slej kot prej napredovala in dosegala odlične rezultate,« je poudarila. Ravnatelju Klunu ne more očitati nepredanega dela, je izpostavila, a pojasnila, da v OŠ Bičevje izpodbijajo tudi dobre ravnatelje. "Občina rešuje zadevo krize vodenja, drugače je ta hip tudi ne more in mislim, da ima tu prav,« je ocenila.