Od zapisanega drži zgolj to, da je bila pogodba za vzpostavitev elektronskega sistema cestninjenja za tovorna vozila sklenjena s Telekomom, d.d., kot članom konzorcija – vsa preostala dejstva pa so neresnična.

Družba Q-free Traffic design, d.o.o., namreč ni stranka pogodbe za vzpostavitev elektronskega sistema cestninjenja za tovorna vozila in torej sploh ni v obravnavanem poslovnem razmerju z Darsom, d.d. Zadevna pogodba je bila sklenjena med Darsom na eni strani in konzorcijem na drugi strani – vendar pa v tem ni bilo družbe Q-free Traffic design, ki ji to očita članek, pač pa sta konzorcij sestavljala Telekom in družba Q-free Asa s sedežem na Norveškem, Strindfjordvegen 1, 1601 Ranheim.

Norveška družba ni ista pravna oseba kot slovenska družba Q-free Traffic design (dejstvo, da je slednja, kot hčerinska družba norveške družbe, po spremembi podjetja začela uporabljati podobno ime kot norveška družbenica, ne pomeni identitete), pač pa gre za dve ločeni osebi in dve ločeni podjetji.

Q-free Traffic design sodeluje pri izvajanju elektronskega cestninjenja za tovorna vozila izključno kot nominiran podizvajalec norveške družbe Q-free Asa, ki skrbi za operativno izvedbo pogodbe, ki jo je sklenil norveški izvajalec, v Sloveniji in, kot rečeno, ni v pogodbenem razmerju z Darsom.

Sara Koršič, odvetnica