Že leta 2017 je bilo zaradi podkupovanja na omenjenih tehničnih pregledih obsojenih več oseb, tako zaposlenih kot posameznikov, ki so plačevali, da so s svojimi sicer tehnično neustreznimi vozili opravili tehnični pregled. V tokratnem primeru pa je dajanja oz. prejemanja podkupnin obdolženih 14 oseb, dva zaposlena na tehničnih pregledih ter 12 oseb, ki so dvojici dajali manjše podkupnine v zameno za to, da so jim pogledali skozi prste glede tehnične ustreznosti njihovih vozil.

Pred sodni senat Okrožnega sodišča v Ljubljani sta danes stopila Stevica Nikolić in Damijan Žontar, ki jima Specializirano državno tožilstvo očita, da sta kot zaposlena na tehničnih pregledih Produkt v Ljubljani v zameno za podkupnino omogočala, da so tehnični pregled opravila tudi vozila, ki niso bila tehnično ustrezna.

Tožilec Boštjan Jeglič jima je v zameno za priznanje krivde ponudil tri leta zapora, izvršljivo kot osem let pogojne zaporne kazni, in plačilo 5300 oz. 4900 evrov stranske denarne kazni ter plačilo v dobrodelne namene. Oba sta s tožilstvom sklenila dogovor o priznanju krivde. Predsednica sodnega senata Jasmina Javornik je danes sprejela priznanji obeh obdolženih. Kazni vsem obdolženim bo sodišče izreklo v petek, 10. julija. Pred tem se bodo pred sodnim senatom zvrstili še ostali obdolženi ter se izrekli o krivdi.