Cilj sheme je pomagati velikim podjetjem v različnih sektorjih, med upravičence pa ne sodijo velike finančne družbe in zavarovalnice, so izpostavili v Evropski komisiji. Ta podjetja morajo med drugim dokazati, da jim je epidemija povzročila neposredno škodo, so še navedli in dodali, da naj bi jih v ukrepu sodelovalo okoli 50.

Pristojni slovenski organi bodo po navedbah Bruslja naknadno izvedli tudi inšpekcijske preglede, s čimer naj bi zagotovili, da pomoč ne bi presegala realne škode. V primeru, da bo ugotovljena presežna pomoč, bodo morala podjetja sredstva vrniti državnemu proračunu.

Komisija je slovensko shemo potrdila, ker je ocenila, da je skladna z evropskimi pravili, ki se nanašajo na pomoč ob neposredni škodi, ki jo podjetjem povzročijo izjemni dogodki, kakršen je epidemija. Prav tako je ocenila, da je ukrep sorazmeren.