Delničarji so pred dvema tednom podprli predlog spremembe statuta NLB, ki sledi odločbi ustavnega sodišča iz junija lani, da banka svetu delavcev omogoči imenovanje predstavnikov v nadzorni svet in mu da možnost imenovanja člana uprave, delavskega direktorja.

Strinjali so se z vodstvom banke, ki je predlagalo, da se zato število članov nadzornega sveta poveča z devet na 12, od tega je predstavnikov kapitala osem, število članov uprave pa se lahko poveča s šest na sedem.

Delničarji so na junijski skupščini znova podelili mandat Primožu Karpetu in Davidu Ericu Simonu, nadzornemu svetu pa se je na novo pridružila tudi Verica Trstenjak.

Glede na spremenjeno članstvo je nadzorni svet poleg imenovanja predsednika in njegovega namestnika v petek na novo popolnil tudi pet komisij, ki delujejo v njegovem okviru; to so komisije za revizijo, tveganja, operativno poslovanje in IT, imenovanja in prejemke.