V članku z naslovom “Domača zaščitna oprema ni prioriteta” in s podnaslovom “Ministrstvo za gospodarski razvoj razmetava z milijoni evrov pri nakupu zaščitne opreme, o finančni spodbudi za zagon ali nadaljevanje domače proizvodnje pa ni ne duha ne sluha. Slovenija bo zato tudi v prihodnje odvisna od uvoza iz Kitajske, ki poteka po sumljivih poslovnih kanalih”, ki je bil dne 20.06.2020 objavljen v Dnevniku, se navaja, da so dobavitelji mask, med njimi tudi podjetje Acron, dobavili maske, ki so bile lažno označene kot certificirane in niso izpolnjevale standardov zaščitne opreme, vlada Janeza Janše pa jim je s posebnim sklepom omogočila, da je blago opravilo carinski postopek in da je bila dokončana kupoprodaja. Navedeno ne drži. Maske, ki jih je dobavilo podjetje Acron, so bile standarda FFP2 za medicinske potrebe renomiranega kitajskega dobavitelja in so vse imele veljavne in verodostojne certifikate o skladnosti, za kar so bile ob vsaki dobavi od začetka epidemije tudi nemudoma ocarinjene. Acronovi certifikati so izpolnjevali pogoje iz Priporočila Komisije (EU) 2020/403 z dne 13.03.2020 o postopkih ugotavljanja skladnosti in nadzora trga v okviru grožnje COVID-19, kjer je v točki 14. izrecno določeno, da lahko države članice odstopijo od postopkov ugotavljanja skladnosti, predpisanih za namestitev oznake CE, tako da na podlagi ustrezno utemeljene zahteve odobrijo za dajanje na trg in v uporabo posamezne medicinske pripomočke, katerih uporaba je v interesu varovanja zdravja. To priporočilo je upoštevalo že Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je soglašalo s pogodbami o dobavi mask, ki jih je sklenilo podjetje Acron. Dokončano kupoprodajo je omogočilo podjetje Acron, ki je prostovoljno pristalo na znižanje cene mask.

Velimir Cugmas odvetnik po pooblastilu podjetja Acron, d. o. o.