Tudi po naši volilni zakonodaji pride v parlament kandidat, ki je na listi določene stranke na prvem mestu, ker volilci nimamo odločilnega vpliva, kateri kandidat določene strankarske liste bo prišel v parlament. Ustavno sodišče je v svoji odločbi ugotovilo, da je to protiustavno, in naložilo parlamentu, da volilno zakonodajo popravi tako, da bo volja volilcev odločilna pri tem, kateri kandidat bo prišel v parlament. Parlament je že poskušal spremeniti zakonodajo na tak način, da bi izenačili volilne okraje in da bi volilci imeli preferenčni glas, to se pravi, da bi poleg strankarske liste obkrožili tudi ime tistega kandidata na tej strankarski listi, za katerega želijo, da pride v parlament. Predlog spremembe zakonodaje v tem smislu je spodletel, ker so zmanjkali trije glasovi poslancev.

Predsednik države je v nagovoru parlamentu predlagal, da parlament vsaj do konca tega leta volilno zakonodajo popravi v skladu z odločbo ustavnega sodišča, zato da bi bile naslednje parlamentarne volitve brez dvoma legalne in legitimne.

Del političnih strank bi spremenil samo volilne okraje, se pravi, volilne okraje bi preuredili tako, da bi bilo vsaj približno enako število volilcev v posameznem okraju. Ta sprememba ne bi povečala vpliva volilcev na to, kateri kandidat bo izvoljen, ampak bi samo povečala enakopravnost kandidatov v volilni tekmi. Za povečanje vpliva volilcev na to, kateri kandidat iz strankarske liste bi prišel v parlament, moramo volilci dobiti preferenčni glas, zato da ne bodo tudi naši poslanci Dudekove krave.

Slavko Pukšič, Ljubljana