Kot je dejal, zagotavljanje kakovosti, odobritve presoj in spoštovanje vseh pogodbenih obveznosti do kupcev lahko izvedejo tako, da zagotovijo dovolj hlajenih prostorov in ob tem znotraj posodobijo linijo za proizvodnjo hmeljskih peletov.

Po Vitkovih besedah bo družba, ki je v večinski lasti enega največjih koroških hmeljarjev Jožefa Časa, investicijo izvajala postopno. Za zdaj so približno pol milijona evrov že vložili v prenovo osrednje Hmezadove stolpnice v Žalcu, ki je visoka 49,7 metra in še vedno velja za najvišjo stavbo v Spodnji Savinjski dolini. Stavbo so, kot je povedal Vitko, tehnično obnovili.

Opravljena so bila namreč vsa vzdrževalna dela - pranje fasade, injiciranje lepila v razpoke, nanos zaščitnega sredstva, termo- in hidroizolacija strehe. Na stolpnici pa so zamenjali tudi vseh 260 oken. Do konca leta bo družba pripravila tudi vso tehnično dokumentacijo za postavitev nove hale za skladiščenje hmelja.