Korektno napisan članek, vendar bi dodal nekaj podrobnosti, ki sliko malo izostrijo.

Če gremo nazaj na lokalne volitve leta 2018, lahko z gotovostjo zatrdim, da sta požar v Kemisu in netransparentno vodenje Komunalnega podjetja Vrhnika poglavitna vzroka za poraz leve opcije na županskih volitvah na Vrhniki.

Tu moram poudariti, da je novi mladi župan Daniel Cukjati, sicer že s tremi mandati občinski svetnik SDS na Vrhniki, s svojimi načelnimi nastopi zaoral novo, bolj nevtralno in pošteno politiko lokalne samouprave. Leta 2015 je namreč na seji občinskega sveta resno opozoril takratnega župana, da ne dovolimo širitve Kemisu, da nas bo še močno bolela glava, pa smo preostali svetniki verjeli trditvi direktorja Kemisa in župana, da je Kemis varen, da bolj varnega ni.

Prav tako je Daniel Cukjati že leta 2013 opozoril svetnike na sprejetje škodljivega odloka o skupnem upravljavskem organu vseh treh občin Vrhnika, Borovnica in Log - Dragomer, pa ni bil slišan. S tem odlokom so namreč vsi trije župani prevzeli vodenje vrhniške komunale v svoje roke. Ne bi razlagal, kaj to pomeni, ker je stvar kar zapletena in nam jo je aktualni podžupan Grega Kukec na izredni seji, ki je bila sklicana na zahtevo 17 svetnikov, shematično prikazal. Na podlagi argumentov menim, da je bilo komunalno podjetje s strani županov s škodljivim odlokom ugrabljeno.

Če povzamem, se zdaj vrhniški občinski svet s 66-odstotnim večinskim deležem v komunali bojuje, da KPV pride zopet pod okrilje občinskih svetov in da nadzorni svet komunale zopet dobi svojo veljavo. Prav ti zapleti so po mojem mnenju pripeljali so tega, da sta vrhniška SMC in DeSUS na volitvah 2018 podprli kandidata SDS Daniela Cukjatija in mogoče leta 2020 tudi vlado.

Vid Drašček, Vrhnika