Protikoronski zakon, ki velja od 31. maja letos, v poglavju o prostovoljnem in nepoklicnem opravljanju nalog v času epidemije v 66. členu določa dodatek za nevarnosti in posebne obremenitve vpoklicanih pripadnikov Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Do dodatka so upravičeni pripadniki Civilne zaščite ali državljani, ki so bili od 15. ure 13. marca letos do 19. ure 30. maja letos vpoklicani k opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči za zajezitev epidemije ali aktivirani za opravljanje nalog javne reševalne službe.

Strošek dodatka za nevarnost in posebne obremenitve po 1. in 2. odstavku 66. člena tega zakona je ocenjen na 7.110.000 evrov. Strošek dodatka za nevarnost in posebne obremenitve po 3. odstavku 66. člena zakona pa je ocenjen na 280.000 evrov, so v vladnem uradu za komuniciranje navedli v sporočilu po seji ministrskega zbora.

Prvi in drugi odstavek govorita o tem, da se tistim, ki so vpoklicani k opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči za zajezitev epidemije ali prostovoljno sodelujejo pri opravljanju nalog, upravičeni do dodatka v višini 30 evrov dnevno. Upravičeni so tudi do dodatka, ki ga je ali bi ga ob plači prejemal od delodajalca, in sicer za čas vpoklica. V tem primeru se za vpoklicanega posameznika delodajalcu prizna povračilo izplačanega nadomestila plače vključno z dodatkom.

Tretji odstavek pa govori o prostovoljcih, ki so opravljali naloge skladno z zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, in sicer jim pripada dodatek za nevarnost in posebne obremenitve za vsako izvedeno intervencijo na obvestilo centra za obveščanje v višini od 10 do 30 evrov na intervencijo. Skupni znesek, ki ga prejme prostovoljec za sodelovanje na intervencijah, ne more biti višji od 30 evrov dnevno.

Sredstva za poplačilo navedenega dodatka bo zagotovila uprava za zaščito in reševanje, ki bo po določitvi upravičencev izvedla izplačilo dodatka.

Dvignili sredstev za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije

Vlada je na današnji seji sicer dvignila obseg sredstev za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, določen po prvem protikoronskem zakonu. Za marec in april je ministrstvu za obrambo dodala 145.398 evrov. Za maj pa je nekoliko dvignila sredstva trem občinam. Skupno je tako obseg sredstev za maj za celoten javni sektor zakoličila pri 8.249.940 evrih.

Razlog za zvišanje sredstev za ministrstvo za obrambo za april je predvsem v povečanem številu upravičencev do dodatka na področju dela, ki sodi v pristojnost uprave za zaščito in reševanje, ki je zaradi svoje vloge v kriznem odzivanju izvajala poleg rednih nalog tudi naloge interventnega odziva, oblikovana je bila zmogljivost za distribucijo zaščitnih sredstev ter organizirana služba za podporo štabu Civilne zaščite RS, so zapisali v sporočilo po seji vlade.

V sklep o razdelitvi sredstev za krizni dodatek za maj pa je vlada dodala nekaj upravičencev, s tem pa je dvignila maksimalni obseg sredstev trem občinam. Mestni občini Ljubljana se sredstva zvišajo za 15.160 evrov, Mestni občini Maribor za 9408 evrov, občini Radlje ob Dravi pa za 199 evrov. Ocena skupnega mesečnega finančnega učinka za mesec maj 2020 se zviša za 24.767 evrov.