Po poletni napovedi Urada za makroekonomske analize in razvoj (Umar) bo bruto domači proizvod letos padel za 7,6 odstotka. To je malenkost boljša ocena, saj je Umar na začetku maja predvidel padec BDP za 8,1 odstotka. Najgloblji upad predvidevajo v drugem četrtletju fiskalnega leta. Strokovne ocene se za to obdobje gibljejo pri okvirno 13 do 15-odstotnem padcu BDP. Za prihodnje leto Umar predvideva dvig BDP za 4,5 odstotkov.

»Negotovost ostaja velika,« je povedala direktorica Urada za makroekonomske analize in razvoj Maja Bednaš. »Globina padca in hitrost okrevanja sta še naprej odvisna od epidemioloških razmer ter hitrosti in obsegov ukrepov na nacionalni ravni ter ukrepov na ravni EU.«

Predpostavljajo, da se bo povpraševanje držav, kamor slovenska podjetja izvažajo, letos zmanjšalo za blizu 12 odstotkov. Za prihodnje leto pa predvidevajo okrevanje tujega povpraševanja, ki bo še naprej postopno in neenakomerno po posameznih dejavnostih. Okrevanje posameznih dejavnosti bo tudi sicer neenakomerno.

Umar je pri oblikovanju ocene predvideval, da bo virus prisoten, zato do razvoja in množične uporabe cepiva pričakuje občasna nihanja v gospodarski aktivnosti in uvajanju dodatnih zaščitnih ukrepov. Če bo drugi val, ki ga v oceno niso vključili, podoben prvemu, bo okrevanje gospodarske aktivnosti še bistveno počasnejše.

»Če bo epidemiološka slika kolikor toliko stabilna oziroma bo res prišlo do uvedbe in uporabe cepiva, bi se lahko v drugi polovici prihodnjega leta postopoma vrnili na predkrizno raven,« je dodala Bendaševa. »Vendar je, glede na vso negotovost, res težko napovedati, točno kdaj bi bilo to možno.«