Spoštovani gospod Travner, v Sloveniji ima oblast ljudstvo in ne peščica ljudi, ki kot v vašem intervjuju na dvoumen način dajete vedeti vsem nam, državljanom Republike Slovenije, da ne bi bilo nič narobe, če bi bili po vsej Sloveniji vojaki. Toda zakaj? Ali gre za izredne varnostne razmere?

Vaše razmišljanje, podano v navedenem intervjuju, po mojem vedenju daje v celoti nezaupnico slovenskim policistom in policistkam (razen v primeru varovanja shodov, pred kom že?), saj je vaša želja, če že ne namera, vključitev Slovenske vojske – pripadnikov in pripadnic – v redno opravljanje nalog javne varnosti. Sam bi od vas, kot prvega med enakimi, pričakoval ravno nasprotno. Vaša izjava, če bi bila udejanjena, pa pomeni še dodaten nadzor nad delom policije in izraz nezaupanja v našo policijo, ki je profesionalna, strokovna, spoštovana in vredna zaupanja, kar pa je v današnjih razmerah in času nesprejemljivo.

Ne vsiljujte negativnega mnenja o Slovenski vojski in njenih pripadnikih nam državljanom Republike Slovenije. Pripadniki Slovenske vojske so spoštovani, lojalni, strokovni in profesionalni, njihove naloge pa so nedvoumno določene v zakonu o obrambi, 37. člen, kjer je med drugim zapisano:

– zagotavlja potrebno ali zahtevano pripravljenost;

– ob napadu na državo izvaja vojaško obrambo;

– ob naravnih in drugih nesrečah v skladu s svojo organizacijo in opremljenostjo sodeluje pri zaščiti in reševanju.

Ker pa ne danes ne jutri ne bodo podane razmere, ki bi narekovale zahtevo po izrednih varnostnih razmerah in s tem aktivacijo 37. a-člena zakona o obrambi, četudi bi si jih nekateri posamezniki želeli, je prav, da policija skladno z zakonom še naprej opravlja naloge javne varnosti, pripadniki Slovenske vojske pa naloge, ki so določene v zakonu o obrambi.

Spoštovani generalni direktor policije, takšne izjave posameznikov, odgovornih za varnost vseh državljanov in državljank Republike Slovenije, lahko povzročajo nemir, nelagodje in ne nazadnje tudi strah pred jutrišnjim dnem ali pa v prihodnjih mesecih, česar pa si nihče izmed nas ne želi. Se morda motim?

Ludvik Repolusk, Slovenska Bistrica