Skupščina Darsa, ki je v 100-odstotni lasti države, je tri predstavnike kapitala v nadzornem svetu družbe tako razrešila v manj kot letu dni po nastopu štiriletnega mandata. Tega so Božičnik, Čufer, Hudoklin in še predsednik nadzornega sveta Jože Oberstar in član Jožef Zimšek nastopili 12. septembra lani. Nadzorni svet je sicer za opravljeno delo v letu 2019 prejel skupščinsko razrešnico.

Novo imenovani nadzorniki Darsa se bodo tako v nadzornem svetu pridružili Oberstarju in Zimšku ter predstavnikoma zaposlenih Martinu Stožirju in Igorju Kolarju. Kot omenjeno, bodo vsi štirje štiriletni mandat nastopili v sredo.

Nadzorni svet Darsa sicer skladno s statutom družbe sestavlja devet članov, od tega so trije predstavniki zaposlenih, ki jih izvoli svet delavcev Darsa, šest pa izvoli skupščina oz. Slovenski državni holding (SDH), ki opravlja pristojnosti skupščine.

Po menjavi nadzornikov so spet bolj glasna ugibanja o razrešitvi predsednika uprave Darsa Tomaža Vidica, ki so se vrstila že lani. Toda Vidic se je vse do izbruha koronavirusa, ki je močno zarezal v prihodke iz naslova prodaje vinjet, lahko pohvalil z dobrimi rezultati. S težavami se je medtem Dars soočal pri oddaji nekaterih javnih naročil, a je Dars pri tem doslej dosledno sledil zakonu, ki omogoča številne pritožbe v postopkih javnih naročil. Vidic je tako kot nadzorni svet za delo v lanskem letu prejel razrešnico.

Lanskega bilančnega dobička ne bodo izplačali

Skupščina Darsa se je danes seznanila tudi s posebno revizijo postopkov odpoklica nekdanjega predsednika uprave Matjaža Kneza in člana uprave Franca Skoka, ki sta bila leta 2016 zaradi hujših kršitev razrešena, dve leti pozneje pa na celjskem sodišču od Darsa iztožila odpravnino. Revizija je pokazala, da morebitni sodni postopek zoper nadzornike Darsa za povračilo škode, ki je zaradi omenjene razrešitve nastala družbi, ni smiseln oz. je verjetnost uspeha majhna.

Lastnik Darsa je na današnji skupščini tudi odločil, da se bilančni dobiček za leto 2019 v višini 49,73 milijona evrov ne izplača in se v celotni višini razporedi v druge rezerve iz dobička, izhaja iz notarskega zapisnika skupščine, ki ga je Dars objavil na spletni strani Ajpesa.

Skupščina je potrdila tudi predlog nadzornega sveta, da se nadzornikom za obdobje od 1. do 31. marca za 30 odstotkov zmanjša plačilo za opravljanje funkcije (sejnine za marec so ostale nespremenjene), za obdobje od 1. aprila do konca maja pa za 30 odstotkov vsi prejemki, pri čemer znižanje ne velja za povračilo stroškov.

Potrdili so tudi spremembe in dopolnitve statuta, po katerih bo mogoče skupščino Darsa doslej izvesti tudi v elektronski obliki.