Novogradnje so pri nas še vedno v veliki meri izdelane po klasični metodi iz zidakov, a prednosti lesa prepoznava vse več investitorjev. To velja tako za enodružinske hiše kot za manjše večstanovanjske zgradbe in celo poslovne ali rekreacijske objekte. Lesena gradnja postaja vse bolj priljubljena, obenem pa le redko vidimo objekte z leseno zunanjostjo. Iz tega sklepamo, da videz lesa očitno ni tisto, kar vleče investitorje v odločitev za lesen objekt.

Razlogi za les niso zgolj romantični

Montažna gradnja je sodobna gradnja, ki pridobiva svoj tržni delež. Na priljubljenost kaže tudi pogostost okoljskih subvencij, saj večino sredstev, ki jih podeljuje Eko sklad za pasivne in nizkoenergijske hiše, prejmejo prav montažni objekti. A skeletna ali panelna gradnja sama po sebi ni energijsko nič bolj učinkovita kot klasični zidani objekti in glede na tip gradnje ne moremo sklepati o ekonomičnosti objekta. Energijsko učinkovitost se doseže z ustrezno zasnovo notranjih prostorov, s pravilno umestitvijo objekta v prostor, pravilno izolacijo in kakovostno konstrukcijo, ki preprečuje toplotne mostove in druge vire toplotnih izgub. V sodobnih montažnih hišah je v bivalnih prostorih malo stika z masivnim lesom oziroma je lesena konstrukcija ponavadi v celoti skrita. Čeprav tega stika z lesom ni, imajo objekti vseeno pozitivne lastnosti, ki jih prinaša les. Številni sodobni montažni objekti so grajeni po principu difuzne odprtosti, kjer vlaga prosto prehaja skozi materiale iz bolj vlažnih področij na manj vlažna. Vlaga iz notranjosti objekta se samodejno uravnava in odvaja v zunanjost, kar poskrbi za ustrezno mikroklimo v notranjosti.

Les je trajnosten skozi celotno življenjsko dobo

Les je izjemno trajnosten material, ki je skozi celotno življenjsko dobo ekonomičen. Pridobivanje, proizvodnja in recikliranje lesa so procesi, ki v primerjavi z drugimi materiali potrebujejo malo energije. Okoljsko ugodne vplive ima les že v času rasti, saj nase veže ogljikov dioksid in sprošča kisik. Proizvodnja gradbenega lesa je okoljsko manj sporna kot pridobivanje cementa, zidakov in drugih klasičnih gradbenih materialov. Gradbenega lesa ni težko reciklirati. Delno se ga lahko ponovno uporabi ali pa se ga predela v žaganje in sekance, iz katerih se izdeluje različne lesne ali kompozitne plošče.

Kopica prednosti upraviči višjo ceno

Klasična gradnja ima pri nas izjemno močno tradicijo, ki izhaja iz nekdaj razširjene gradnje v lastni režiji. Znanja o klasični gradnji je veliko, prav tako ponudnikov in večini investitorjev je ta način gradnje precej bližje kot montažni objekti. Ti so lahko v fazi načrtovanja objekta precejšnja neznanka, a njene prednosti pogosto pretehtajo nad strahom pred neznanim in morebitnimi predsodki. Prednosti montažne gradnje lahko zelo lepo povzamemo – montažni objekt je manj obremenjujoč za okolje. To je najprej pomembno v neposrednem smislu – gradnja montažnega objekta je hitra, tiha, čistejša in standardizirana, v širšem smislu pa je še kako pomembno, da ima montažni objekt tudi ugoden okoljski odtis.