Agencija za okolje (Arso) se ne izogiba strokovnim debatam o stanju Blejskega jezera, niti debatam o delovanju natege. To vam lahko potrdi vaš kolega prof. dr. Mitja Rismal. Strokovnjaka, ki je projektiral kanalizacijo in čistilno napravo na Bledu, pa nimamo na Arsu. Poiskati ga morate v vaši, gradbeni stroki.

Pristojnost Arsa je spremljanje kakovosti voda in opozarjanje na morebitno onesnaženje. Vemo, da Bled še vedno nima vodotesnih kanalov in je mogoče prelivanje iz mešanega kanalizacijskega sistema zlasti ob visokih vodah. Vendar rezultati državnega monitoringa kakovosti Blejskega jezera, ki poteka od leta 1975, kažejo, da do večjega iztekanja fekalij v Blejsko jezero po izgradnji M-kanala leta 1987 ne prihaja več. Če bi, bi bilo intenzivno »cvetenje« različnih planktonskih alg in cianobakterij v Blejskem jezeru navzoče vse leto. Težave ob Cajhnovem jezu ob nizkih vodostajih Save Bohinjke poleti 2018 nakazujejo, kam se iztekajo poletni presežki blejskih fekalij.

Arso v času kopalne sezone, ko sta Blejsko jezero in kanalizacija na Bledu najbolj obremenjena, na petih lokacijah spremlja tudi prisotnosti bakterij fekalnega izvora. Na podlagi teh analiz se kopalne vode na Bledu vrsto let uvrščajo med odlične. To pomeni, da na nobeni od lokacij (Grajsko kopališče, Hotel Toplice, Vila Bled, Velika Zaka, Regatni center) ni bakterij, ki so kazalnik fekalnega onesnaženja. Zato zaupamo občini, da je 97 odstotkov komunalnega omrežja urejenega.

Tudi inšpekcijski pregled kanalizacije na Bledu 9. junija 2020 potrjuje naše analize, da so za stopnjevanje onesnaženosti Blejskega jezera po letu 2009 odgovorni predvsem, kot pravite, »manjši« onesnaževalci. Eden od njih denimo na leto omogoča vnos več kot 10 ton krmil v jezero. Vaše trditve, da se kanalizacija odvaja v jezero, pa ne držijo.

Andrej Vuga

odnosi z javnostjo Agencije RS za okolje (Arso)