Finančna uprava (Furs) je v lanskem letu za Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) skupno pobrala prispevke za socialno varnost v višini več kot 4,5 milijarde evrov, kar je 7,2 odstotka več kot leto prej, kaže poročilo. Aktivni dolg, pri katerem lahko davčni organ zoper dolžnike izvaja vse oblike izterjave, se je ob koncu leta 2019 znižal za skoraj 18 odstotkov glede na stanje v letu prej. Delež aktivnega dolga v skupnem dolgu za pokojninsko blagajno se je znižal za 5,7 odstotne točke. Pogojno izterljivi dolg, pri katerem je poplačilo dolga odvisno zlasti od poteka sodnih postopkov, pa je bil 3,4 odstotne točke večji.

Dolg z zapadlostjo v letu 2019 je konec leta 2019 znašal malenkost pod 33 milijonov evrov, konec marca letos pa zaradi nadaljnjih postopkov izterjave 17,2 milijona evrov oz. 8,6 odstotka skupnega dolga. Fursov prednostni dolgoročni cilj je krepitev kulture pri prostovoljnem izpolnjevanju zakonskih obveznosti. Glede na to izvaja vrsto ukrepov od preventivnih do zelo ciljno usmerjenih aktivnosti. Delež davkov in prispevkov, ki so plačani prostovoljno, torej še pred začetkom davčne izvršbe, se povečuje in je leta 2019 znašal že 95,4 odstotka.

Predstavnik sindikatov v svetu Zpiza Aljoša Čeč je v razpravi ugotavljal, da se plačilna disciplina pri poravnavanju prispevkov za socialno varnost izboljšuje iz leta v leto. Novonastali vsakoletni aktivni dolg pa se po njegovih besedah iz leta v leto zmanjšuje.

Predstavnica upokojencev Anka Tominšek je bila medtem kritična, ker še ni rezultatov delovne skupine za poenotenje zavarovalnih podlag. Po besedah Katje Rihar Bajuk z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je v svetu predstavnica vlade, pa je skupina zaključila s prvim delom svojih nalog in bo z delom nadaljevala. Med prednostnimi nalogami ministrstva, ki jih poudarja minister Janez Cigler Kralj, je namreč doseči poenostavitev in debirokratizacijo postopkov. Po oceni generalnega direktorja zavoda Marijana Papeža je Fursovo poročilo odraz odlično opravljenega dela v preteklem letu. Zaradi posledic epidemije covida-19 pa po njegovih besedah ostaja skrb, kakšno bo poročilo za letošnje leto.

Člani sveta so se na današnji seji seznanili še z dvema poročiloma za lansko leto, in sicer s poročilom javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada s poudarkom na invalidskem delu in s poročilom o poslovanju Zavoda za založniško dejavnost Vzajemnost, ki izdaja istoimensko revijo za starejše. Generalni direktor Zpiza Papež pa je podal poročilo o delovanju zavoda v času epidemije covida-19.