Skupščina Save Re, na kateri je bilo prisotnega 71,856 osnovnega kapitala, je danes med drugim potrdila predlog vodstva, da se 34,71 milijona evrov lanskega bilančnega dobička ne uporabi. Pozavarovalnica s tem sledi pozivu Agencije za zavarovalni nadzor (AZN) k začasnemu zadržanju izplačila dividend. sta