V kar nekaj gorenjskih občinah v tem času zaganjajo projekt Prostofer, ki zagotavlja brezplačne prevoze starejšim. Na Jesenicah se bodo prvi potniki lahko z novim električnim vozilom, ki ga imajo na občini za ta namen, prvič popeljali v ponedeljek. »Na Jesenicah se sicer lahko pohvalimo z mestnim avtobusnim prometom. Vseeno pa avtobusi ne vozijo v vse vasi in naselja, zato je projekt v naši občini dobrodošel. Močno bo povečal dostopnost do različnih storitev mnogim starejšim in pripadnikom drugih ranljivih skupin, ki imajo težave s prevozi. Zdaj bodo lahko šli s Prostoferjem v knjižnico, k zdravniku, v trgovino...« dobrobiti opisuje jeseniški župan Blaž Račič. Pomembno se mu zdi tudi sporočilo, ki ga s tem posredno prenašajo uporabnikom. »Krepimo povezanost v skupnosti. Ranljivim skupinam sporočamo, da niso sami, da jim je nekdo pripravljen pomagati. Na tak način kažemo tudi, da je solidarnost še vedno vrednota v naši družbi.« Prevoze opravljajo prostovoljci, občina pa bo imela s tem približno 8000 evrov stroškov na leto.

Vse več vključenihgorenjskih občin

Podobno kot na Jesenicah bo v ponedeljek Prostofer začel delovati v Žirovnici, kjer so prav tako za vožnjo z električnim vozilom že usposobili prostovoljce. Projekt vzpostavljajo tudi v Žireh in Naklem. Prostofer na Gorenjskem od lani že deluje v Kranjski Gori, Bohinju in Radovljici. Iz slednje so sporočili, da so v pol leta od zagona opravili 127 prevozov, letos pa radovljiška občina za delovanje in najem električnega vozila zagotavlja okoli 8600 evrov.

V Tržiču pa bi Prostofer že moral zaživeti konec marca, a je njegovo izvajanje preprečila pandemija koronavirusa. Tako ga bodo zagnali prihodnji mesec. »O projektu Prostofer smo na Občini Tržič začeli razmišljati na pobudo dveh krajevnih skupnosti, Podljubelj in Ravne, kjer občanke in občani nimajo na voljo pogostih avtobusnih povezav. Tudi v oddaljenih Jelendolu in Lomu živi veliko starejših ljudi, ki so za prevoz v dolino odvisni od drugih,« pravi podžupan Občine Tržič Dušan Bodlaj.

Prostofer želijo tudi v Kranju

Kdaj bo ta možnost na voljo tudi v Kranju, je nedavno zanimalo kranjsko mestno svetnico Ireno Dolenc. Občini oziroma mestnemu svetu je poslala pobudo za priključitev projektu, saj opaža, da so nekateri občani zelo oddaljeni od zdravstvenega doma, ki ga pogosto obiščejo, rednih avtobusnih povezav do tja nimajo, prevoz s taksijem pa je za njihovo gmotno stanje predrag. Z MO Kranj so ji odgovorili, da so že opravili interne sestanke o morebitni priključitvi občine projektu. Na njih so preučili različne možnosti za pridobitev vozila in sodelovanje z zavodom, ki projekt izvaja. »Najbolj je MO Kranj naklonjena pridobitvi novega vozila, namenjenega samo projektu Prostofer, torej starejšim osebam, ki potrebujejo prevoze na območju občine Kranj. Aktivnosti za pridobitev vozila, vzpostavitev projekta Prostofer in želja, da projekt zaživi tudi v Kranju, se nadaljujejo,« so zapisali na občini.

»Projekt je namenjen socialno šibkejšim starejšim, ki nimajo svojcev, ki bi zagotavljali prevoze, ali so oddaljeni od mestnega prometa. Je edinstven projekt, ker gre za storitev od vrat do vrat. Voznik pride naročnika iskat na dom, ga odpelje na primer v zdravstveni dom ali po nakupih in ga odpelje nazaj domov,« opisuje Miha Bogataj, direktor zavoda Zlata mreža, v okviru katerega poteka projekt. Opaža, da se je v občinah, ki so se mu priključile, bistveno povečala socialna vključenost uporabnikov. Največ prevozov prostovoljci opravijo do zdravstvenih domov, sledijo pa prevozi v trgovine in druge javne ustanove. Med opravki, pri katerih starejšim pomagajo prostovoljni šoferji, pa so tudi bolj ganljivi. Včasih prostovoljci po besedah Bogataja uporabnika odpeljejo tudi na pokopališče, da prižge svečko kateremu od preminulih bližnjih.