V nadzornem svetu Telekoma Slovenije so še Barbara Kürner Čad, ki je nadzornike vodila doslej, Bernarda Babič, Barbara Cerovšek Zupančič in Igor Rozman kot predstavniki kapitala ter Dušan Pišek in Jana Žižek Kuhar kot predstavnika zaposlenih.

Nekdanjega ministra za zdravje Šabedra je skupščina na predlog Slovenskega državnega holdinga (SDH) za nadzornika imenovala v začetku meseca, potem ko se je mandat iztekel predstavniku SDH med nadzorniki Dimitriju Marjanoviću.