Za prvega vzdrževanega otroka si lahko torej z olajšavo za vzdrževane družinske člane znižamo dohodninsko osnovo za 2436,92 evra, za drugega za 2649,24 evra… Vzdrževane družinske člane lahko uveljavljamo pri izračunu akontacije dohodnine na mesečni ravni ali pri informativnem izračunu dohodnine na letni ravni. Olajšava je dobro znana in težko bi našli koga z otroki, ki ne uveljavlja te olajšave.

Slabo poznana olajšava

Nasprotno pa je pri drugi olajšavi, s katero si tudi lahko znižamo dohodninsko osnovo, to je olajšava za individualno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, ki je večinoma slabo izkoriščena. Država spodbuja varčevanje za pokojnino s posebno davčno olajšavo – vplačila med letom se namreč upoštevajo pri znižanju dohodninske osnove, kar poenostavljeno pomeni, da dobimo del vplačane premije vrnjene pri poračunu dohodnine oziroma se nam zniža doplačilo (velja takrat, ko davčne olajšave ne izkoristimo prek kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja).

Zaposleni z neto plačo 1500 evrov, ki bi si vse leto vplačeval sto evrov mesečne premije, bi si s tem znižal dohodninsko osnovo za 1200 evrov (višina letne premije). Zaradi tega bi dobil naslednje leto ob poračunu dohodnine po zdaj veljavni dohodninski lestvici vrnjenih približno 412 evrov oziroma bi se mu za toliko zmanjšalo doplačilo. Višina vračila dohodnine je odvisna od dohodninskega razreda posameznika, višji je dohodninski razred, višje je vračilo. Tako lahko zaposleni v najvišjem, 50-odstotnem dohodninskem razredu dobi vrnjene ob poračunu polovico letne premije, medtem ko ima celotno vplačilo na svojem varčevalnem računu. Denimo, na leto vplača 2000 evrov in dobi ob poračunu dohodnine vrnjenih 1000 evrov, medtem ko ima celotnih 2000 evrov še vedno investiranih na svojem varčevalnem računu. Tega ne omogoča nobena druga oblika varčevanja v Sloveniji.

Najvišja olajšava, ki se upošteva pri znižanju dohodninske osnove, je 5,84 odstotka letne bruto plače zaposlenega in ne več kot 2819 evrov na leto, seveda pa lahko zaposleni vplača tudi več, le v znižanju dohodnine se ne upošteva. Poleg mesečnih vplačil se premija lahko vplača tudi letno, na primer sredi leta ali pa decembra za celotno minulo leto, in tako si lahko enostavno z enkratnim vplačilom znižamo dohodninsko osnovo in z leti prihranimo le pri dohodnini več tisoč evrov, medtem ko si hkrati ustvarjamo prihranke za prihodnost.

Fleksibilno varčevanje brez vezave

Dodatno pokojninsko zavarovanje je zelo fleksibilna oblika varčevanja, saj ima vsak posameznik svoj varčevalni račun, ki je izključno njegova last in na katerega vplačuje sredstva po poljubni dinamiki. Lahko mesečno s trajnikom oziroma letno. Kadar koli lahko tudi zamrznemo naša vplačila ali prekinemo varčevanje. Prihranki se do črpanja obrestujejo v enem izmed treh skladov življenjskega cikla in vsak posameznik izbere na začetku tisti sklad, ki mu najbolj ustreza. Od dinamičnega delniškega sklada do konservativnega zajamčenega sklada, ki ima že po zakonu garantirano glavnico in minimalni letni donos. Med varčevanjem lahko vedno tudi brezplačno zamenjamo sklad, in sicer enkrat na leto.

Izplačilo individualnih prihrankov je možno kadar koli v obliki enkratnega izplačila oziroma v obliki dodatne pokojninske rente, ki jo prejemamo ob upokojitvi poleg javne pokojnine do konca življenja. Ob upokojitvi se za vsakega posameznika naredi izračun vseh možnih oblik dodatnih pokojnin in nato se vsak odloči za tisto, ki mu takrat najbolj ustreza oziroma se mu lahko individualni prihranki izplačajo tudi enkratno kadar koli. Prav tako se prihranki v primeru smrti pred upokojitvijo dedujejo, tako da tudi v primeru najhujšega poskrbimo za svojce.

Letos 244.063 ljudi doplačalo dohodnino

Finančna uprava RS je konec maja odposlala drugi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2019. V drugi sveženj so vključeni zavezanci z vzdrževanimi družinskimi člani in zaslužki v tujini, pa tudi vsi tisti, ki nimajo vzdrževanih družinskih članov in bodo morali doplačati dohodnino. Po podatkih finančne uprave bo od skupaj 686.961 zavezancev, ki so informativne izračune prejeli po pošti pred kratkim, moralo 35,5 odstotka oziroma 244.063 zavezancev doplačati dohodnino, 51,1 odstotka oziroma 350.950 oseb bo prejelo vračilo dohodnine, 13,4 odstotka pa je brez vračila ali doplačila. Skupaj bo v drugi tranši za 64,22 milijona evrov doplačil in za 219,72 milijona vračil. Povprečno doplačilo bo 263 evrov, povprečno vračilo pa 626 evrov.

Enostavna sklenitev prek spleta

V Pokojninski družbi A, kjer za dodatno pokojnino varčuje že več kot 53.000 zaposlenih, omogočajo enostavno sklepanje dodatnega pokojninskega zavarovanja prek spletne strani www.pokojnina.si, kjer lahko posamezniki sklenejo individualno varčevanje in celo plačajo premijo s kartico diners club oziroma lahko premijo plačajo prek svoje spletne banke oziroma trajnega naloga. Postopek je hiter in varen, varčevati lahko začnete le z nekaj kliki, podobno, kot bi naročili knjigo ali kak drug izdelek prek spletne trgovine. Vsem je na voljo tudi pravkar prenovljena brezplačna mobilna aplikacija ePokojnina, s katero si lahko v treh korakih izračunamo dodatno pokojnino, poleg tega si lahko izračunamo še, za koliko si bomo znižali dohodnino z varčevanjem za dodatno pokojnino glede na našo neto plačo.