AVK je Agrokorju delnice Mercatorja začasno odvzela sredi lanskega decembra, in sicer zaradi zavarovanja izvršitve odločbe o prekršku, s katero mu je zaradi domnevno storjenega prekrška pri prevzemu polnilnice vode Costella odmerila globo v znesku 53,9 milijona evrov. Delnice Mercatorja je v imenu države oz. AVK zasegla Finančna uprava RS.

Potezo varuha konkurence je potrdilo tudi ljubljansko okrajno sodišče, nedavno pa je še ustavno sodišče zavrglo Agrokorjevo pritožbo.

Šestmesečno obdobje zasega Mercatorjevih delnic se izteka v teh dneh, varuh konkurence pa je po pričakovanju zaseg podaljšal. Za koliko časa, niso navedli, najverjetneje pa gre za naslednjih šest mesecev.

»O nadaljnjem postopanju agencije vam ne moremo odgovoriti,« so bili danes skopi v AVK. Skladno z zakonom o prekrških sicer začasni odvzem delnic traja največ šest mesecev in ga je mogoče s sklepom podaljšati še za največ šest mesecev, sklep o podaljšanju zavarovanja izvršitve odločbe pa izda organ, ki je začasno odvzel listine in predmete.

Podaljšanje zasega delnic Mercatorja tako še naprej onemogoča prenos večinskega deleža Mercatorja z Agrokorja na zdravo jedro, družbo Fortenova, kjer je že pristala večina družb finančno nasedlega Agrokorja.

Možno tudi plačilo globe

Prenos Mercatorja na Fortenovo je bilo sicer pričakovati že konec lanskega leta, a se je zapletlo zaradi neuspešnega pridobivanja soglasja bank upnic Mercatorja. Tem trgovec dolguje več sto milijonov evrov, ročnost posojil pa bo treba sredi prihodnjega leta, ko zapadejo v plačilo, reprogramirati. Vodstvo Mercatorja sicer pri tem ne pričakuje težav.

Prvi mož Fortenove Fabris Peruško je nedavno dejal, da glede zasega delnic še vedno potekajo razni pravni postopki. Bolj konkreten ni želel biti, računa pa, da bodo v kratkem ustvarjeni pogoji za prenos Mercatorja na Fortenovo. Kot eno od opcij je omenil tudi plačilo 53,9 milijona evrov globe v postopku zaradi prevzema polnilnice vode Costella, v katerem je AVK delnice zasegla.

Za prenos Mercatorja morata biti ob odmrznitvi omenjenih delnic izpolnjena še dva predpogoja. Potrebno je še dovoljenje Evropske komisije, ki ga v Zagrebu pričakujejo v nekaj mesecih, Fortenova pa mora dobiti tudi soglasje vseh 56 bank upnic Mercatorja.