Zaradi tega nam je onemogočeno soodločati o vsebini in protokolu državnih proslav, kar ima že praktične posledice, saj letošnje državne obeležitve dneva upora proti okupatorju vsaj v manjšem obsegu zaradi epidemije ni bilo, že v kratkem pa pričakujemo težave tudi pri obeleževanju drugih letošnjih praznikov.

Iz uradne objave na spletni strani vlade je razvidno, da koledar državnih proslav v letu 2020 zajema: Prešernov dan, slovenski kulturni praznik, dan upora proti okupatorju, dan državnosti, dan reformacije  ter dan samostojnosti in enotnosti. Žal koledar ne predvideva več objave vsakoletnega razpisa za simbolno sofinanciranje osrednjih obeležitev nekaterih drugih državnih praznikov, ki jih ne organizira odbor za državne proslave, in sicer gre za: združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, vrnitev Primorske k matični domovini, dan suverenosti, dan reformacije in dan Rudolfa Maistra.

V spominu so nam ostali zapleti pri organizaciji in izvedbi državne proslave ob dnevu državnosti, ki je bila 22. junija 2012 na Kongresnem trgu v Ljubljani, po tistem, ko je koordinacijski odbor za državne proslave v času 10. slovenske vlade namerno in brez poprejšnje obrazložitve izključil predstavnika KoDVOS iz članstva tega odbora. Vanj je, tako kot zdaj, vključil predstavnika Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, ki takrat ni bila veteranska organizacija, ni bila povezana v KoDVOS in zato članic KoDVOS tudi ni mogla zastopati ali v njihovem imenu odločati.

Takrat smo bili priča nesprejemljivemu načinu vabljenja praporščakov s strani koordinacijskega odbora za državne proslave, ko je bilo izrecno poudarjeno, da praporščakov ZZB za vrednote NOB ne želijo na proslavi. Za članice KoDVOS je bil to akt odkrite lustracije ene izmed veteranskih organizacij v Sloveniji in s tem negiranje zgodovinske vloge, zaslug in žrtev njenih članov (vojnih veteranov) v boju zoper nacifašizem in za obrambo slovenskih meddržavnih mej (ozemeljsko celovitost), ki so leta 1991 postale državne meje samostojne in suverene Republike Slovenije.

»Šikaniranje« se je stopnjevalo z dodatnim izključevanjem še treh domoljubnih organizacij, in sicer Zveze društev General Maister, Društva za negovanje rodoljubnih tradicij TIGR Primorske in Zveze društev vojnih invalidov Slovenije (ZDVIS), češ da jim je bilo vabilo poslano pomotoma, ker naj bi bile na državno proslavo s prapori povabljene le tiste veteranske organizacije, ki izhajajo iz osamosvojitvene vojne 1991. Pri tem je organizator očitno pozabil, da ZDVIS združuje tudi invalide vojne iz leta 1991.  Spominjamo se tudi »spodrsljaja« na isti državni proslavi, ko so pevke zapele himno pred uradnim začetkom proslave, nato pa kar štiri kitice Zdravljice, ne le sedme, kot določa zakon o grbu, zastavi in himni. Zakon namreč ne omogoča različic izvajanja himne, saj so besedilo in notni zapisi melodije in himne sestavni del zakona. Zakon določa, da je himna sedma kitica pesmi Franceta Prešerna Zdravljica, in to na melodijo iz istoimenske zborovske skladbe skladatelja Stanka Premrla.

Prav zaradi tega je Koordinacija veteranskih in domoljubnih organizacij Slovenije pred kratkim javno protestirala zoper odločitev vlade, ker v koordinacijskem odboru za državne proslave in prireditve nima več svojih predstavnikov, ki jih je imela od leta 2013. Tako tudi nima možnosti sodelovanja pri usklajevanju organizacije proslav ob državnih praznikih in počastitvah obletnic pomembnih obrambno-varnostnih, političnih, kulturnih, gospodarskih in zgodovinskih dogodkov ter drugih prireditvah državnega pomena.

Vlada je z uporabo kadrovskega ključa »naši–vaši« izbrala VSO, ki nikakor ne more predstavljati stališč nevladnih organizacij, še posebej pa ne veteranskih in domoljubnih organizacij Slovenije, saj je dokazano izključevalna ter politično in trenutno provladno usmerjena. V preteklosti VSO ni bila dovolj opredelitev »domoljubna nevladna organizacija«, ampak je ob koncu mandata 10. slovenske vlade v letu 2013 nezakonito pridobila še status nevladne organizacije na področju vojnih veteranov, znatna finančna sredstva iz državnega proračuna in brezplačno uporabo poslovnih prostorov bivše policijske postaje v Mostah. V VSO je danes včlanjena manj kot desetina vojnih veteranov, tisti, ki svojih ambicij niso mogli uveljaviti skozi demokratične postopke in pri svojem delovanju v veteranskih organizacijah.

Veteranske in domoljubne organizacije, združene v KoDVOS, danes povezujejo več kot 85.000 članov, ki delujejo v več kot 280 društvih in zvezah društev. V KoDVOS so tako zastopani veterani in invalidi vojn ter domoljubi vseh slovenskih generacij, ki so si in si še vedno prizadevajo za obstoj slovenske nacionalne entitete in slovenske države, kar je dokončno uspelo pred 29 leti. Pri tem so vrednote domoljubja in spoštljivega zgodovinskega spomina na dogodke ter žrtve vojn na naših ozemljih v preteklosti pomemben gradnik nacionalne identitete in tudi prepoznavnosti v Evropski uniji. Pet članic KoDVOS je včlanjenih tudi v svetovno organizacijo vojnih veteranov. Smo proti poskusom potvarjanja zgodovinskih resnic in si prizadevamo za objektivno vrednotenje vloge ter prispevka vseh generacij braniteljev slovenske zemlje.

Prav je, da se je v zvezi s tem oglasil predsednik republike, videli pa bomo, kaj se bo dogajalo v nadaljevanju, saj je vprašanje, ali bosta odbor oziroma vlada našo protestno izjavo in mnenje predsednika države vzela dovolj resno in ne bosta razdvajala tako, kot sta to počela leta 2012. Za zdaj vemo le to, da nas je vlada izključila iz odbora za državne proslave, ne pa tudi, da bi nas izključila iz protokola proslav ob državnih praznikih.

Izključevanje, ki si ga je ob tridesetletnici prvih demokratičnih volitev in začetkov priprav za osamosvojitev Slovenije dovolila vlada, je v temeljnem nasprotju s takratnim duhom enotnosti in svobode. Zato si bomo vojni veterani in domoljubi, združeni v Koordinaciji veteranskih in domoljubnih organizacij, še naprej prizadevali, da bodo spoštovane vrednote, za katere smo se borili v različnih zgodovinskih obdobjih, za samostojno Slovenijo, ter da bomo pri obeleževanju za vojne veterane pomembnih praznikov Republike Slovenije tudi aktivno sodelovali.

DR. TOMAŽ ČAS, predsednik ZS in predsedujoči KoDVOS