Medtem ko švedski pohištveni velikan Ikea nadaljuje gradnjo svoje trgovine v prestolnici, se je na facebook profilu društva Zamestopodveh sprožila debata o tem, kako bi morala biti urejena okolica trgovine. Društvo je namreč Ikeo opozorilo, da je parkirišče pred trgovino v celoti asfaltirano, na njem pa bo premalo dreves in še ta bodo imela premalo prostora za rast. Ob tem so poudarili, da je takšna ureditev še toliko bolj sporna, ker je Ikeina trgovina v nakupovalnem središču BTC, ki je že zdaj eden največjih toplotnih otrokov v prestolnici. »Ikea, Ljubljana potrebuje več dreves!« so zaključili v društvu Zamestopodveh.

V Ikei odgovarjajo, da je bila njihova želja od začetka, »da bi bila ljubljanska trgovina in njena okolica kar najbolj zelena, seveda upoštevajoč prostor, ki je na voljo, in globalno predpisano podobo«. Pojasnili so, da bodo zelene površine predstavljale 15 odstotkov celotnega območja in da bo del zelenih površin tudi zelena streha. Takšno ureditev predpisuje občinski prostorski načrt. Okoli trgovine bo Ikea zasadila 282 novih dreves in več kot 10.000 grmovnic in drugih rastlin.

Parkirni prostori na površju in ne v kleti

Ker v Ikei pravijo, da je območje trgovine relativno majhno in so zato možnosti za dodatne zelene površine omejene, nas je zanimalo, zakaj si niso prizadevali za gradnjo parkirnih prostorov v kletni etaži. »Rešitev, za katero smo se odločili v Ljubljani, je standardna rešitev, ki jo uporabljamo po vsem svetu. Za podzemne garaže se odločamo zgolj v primeru, da je zemljišče tako majhno, da ne dopušča parkirišč na prostem,« so dejali v Ikei.

Ker bi ostrejša določila o urejanju prostora lahko Ikei predpisala Mestna občina Ljubljana v svojih prostorskih načrtih, smo tam preverili, zakaj niso zahtevali večje ozelenitve okolice trgovine ali ureditve parkiranja v podzemnih etažah glede na to, da je Ikeina trgovina na območju pomembnega ljubljanskega toplotnega otoka.

Toda v odgovoru je občinski oddelek za urejanje prostora zgolj ponovil, kakšne pogoje je Ikea morala upoštevati. Mestne toplotne otoke oziroma območja z relativno višjimi temperaturami, kot so v okolici, je sicer treba preprečevati oziroma ustrezno obvladovati, saj imajo slab vpliv na javno zdravje, poslabšajo kakovost zraka in terjajo večjo porabo energije zaradi na primer uporabe klimatskih naprav.

»Še naprej bomo nadaljevali naša prizadevanja, da bi trgovino v Ljubljani in njeno okolico ozelenili v največji možni meri, upoštevajoč prostor, ki je na voljo, in globalno predpisano podobo,« zagotavljajo v Ikei. Pravijo tudi, da bodo poleg zelene strehe in zelenja v okolici trgovine namestili tudi modularne hotele za ptice in žuželke, kot so krmilnice, gnezdilnice in pitniki.

Načrtovan je park v bližini, a ga še nekaj časa ne bo

Ob tem velja omeniti, da je dolgoročno južno od Kavčičeve ulice in njenega bodočega podaljška do Ameriške ulice načrtovana zgraditev večjega javnega parka v obliki trikotnika, ki ga bo približno na polovici dolžine sekala Kajuhova ulica. Od Ikeine trgovine bo eno polovico parka ločila zgolj nova cesta.

Toda ključno vprašanje je, kdaj bi nasproti Ikee lahko zadihala večja zelena površina, saj mora občina najprej pridobiti vsa potrebna zemljišča. Del zemljišč je na nekdanjem poslovnem kompleksu družbe Protect GL in je bil v stečajnem postopku nedavno prodan družbi Kompas Shop. Zaradi zapletanja pri pridobivanju teh zemljišč občina za zdaj ne more zgraditi niti celotne ceste južno od Ikee. Za zemljišča za gradnjo cest je sicer že pred časom sprožila postopek razlastitve, a se ta še ni končal. Trenutno poteka postopek parcelacije.

Na občinskem oddelku za ravnanje z nepremičninami so povedali, da so novemu lastniku sporočili, da so pripravljeni odkupiti zemljišča, vendar po razumni ceni. Vsekakor ne po višji ceni, kot jih je podjetje odkupilo od prejšnjega lastnika z uveljavljanjem predkupne pravice. Kompas je za zemljišča odštel 1,62 milijona, ravno toliko je bila stečajnemu upravitelju družbe Protect pripravljena odšteti tudi občina, a ji je nakup z uveljavitvijo predkupne pravice preprečil Kompas.