Stopnja brezposelnosti naj bi letos dosegla 6,4 odstotka oz. po slabšem scenariju 6,9 odstotka, prihodnje leto pa 5,4 oz. 8,1 odstotka.

Stopnja inflacije po harmoniziranem indeksu potrošniških cen naj bi bila letos po obeh scenarijih enoodstotna, prihodnje leto pa dvo- oz. 1,7-odstotna.

Kot so zapisali v OECD, je slovenska vlada sprejela številne fiskalne ukrepe v skupni vrednosti skoraj 4,5 odstotka BDP. Vendar pa je treba za zagotovitev dolgoročne vzdržnosti gospodarstva sprejeti dodatne ukrepe, pozivajo.

Pri tem izpostavljajo predvsem preprečevanje dolgotrajne brezposelnosti in izogib povečanju deleža podjetij v državni lasti, ki je po njihovih besedah že sedaj relativno visok.