»Vrednost trgovanja pri proizvodih iz skupine cestna vozila se je v primerjavi z lanskim aprilom znižala za okoli tri četrtine. Kljub temu so proizvodi iz te skupine prispevali tretji najpomembnejši delež skupnih vrednosti izvoza in uvoza, in sicer za proizvodi iz skupin medicinski in farmacevtski proizvodi ter električni stroji in naprave,« so navedli.

Slovenija je aprila pri blagovni menjavi s tujino zabeležila presežek v višini 149,3 milijona evrov. Pokritost uvoza z izvozom je bila 108-odstotna. Država je tako aprila letos, potem ko je aprila lani beležila velik zunanjetrgovinski primanjkljaj, po podatkih statistikov zabeležila najvišji aprilski zunanjetrgovinski presežek v zadnjih 10 letih.

V države članice EU je Slovenija aprila izvozila za 1,24 milijarde evrov blaga ali za 41,4 odstotka manj kot aprila lani. Uvoz iz teh držav se je znižal za 45,4 odstotka na 1,18 milijarde evrov. »Vrednost trgovanja se je zmanjšala z vsemi najpomembnejšimi trgovinskim partnericami iz EU, najbolj z Italijo in Nemčijo, ki pa ostaja najpomembnejša trgovinska partnerica Slovenije,« so zapisali v statističnem uradu.

V države, ki niso članice EU, je Slovenija aprila izvozila za 766,5 milijona evrov blaga ali za 9,3 odstotka več kot aprila lani. Od tam je uvozila za 680,4 milijona evrov blaga ali za 32,1 odstotka manj. »Na medletno rast izvoza v države nečlanice je najbolj vplivala rast izvoza v Švico, ki je s tem postala druga najpomembnejša trgovinska partnerica Slovenije,« so pojasnili.

V prvih štirih mesecih leta je izvoz znašal 10,79 milijarde evrov, uvoz pa 10,21 milijarde evrov. Izvoz je bil v primerjavi z enakim lanskim obdobjem nižji za 2,6 odstotka, uvoz pa za 9,4 odstotka. Presežek v blagovni menjavi s tujino je v tem obdobju znašal 585,8 milijona evrov, pokritost uvoza z izvozom pa je bila 105,7-odstotna.