Brank je bil na čelu nadzornega sveta Slovenskih železnic že drugi zaporedni mandat. Kot namestnik predsednika je nadzornike vodil od septembra 2015 do marca 2016, ko je postal njihov predsednik. Septembra lani je dobil nov štiriletni mandat v nadzornem svetu in prav tako prevzel njegovo vodenje. V nadzornem svetu železnic je sicer sedel že v letih 2011 in 2012.

V preteklosti je bil Brank, sicer nazadnje direktor in lastnik podjetja za poslovno svetovanje Abena, med drugim tudi generalni direktor DHL Express Slovenija ter predsednik uprave Luke Koper, kjer je opravljal tudi funkcijo člana nadzornega sveta. Bil je tudi član nadzornega sveta Mercatorja.

Brankova smrt je sicer že druga v nadzornem svetu Slovenskih železnic v zadnjem času. Pred nekaj meseci je namreč umrl tudi član nadzornega sveta Igor Janez Zajec, sicer nekdanji generalni direktor Slovenskih železnic.

Poleg Nagodeta, generalnega direktorja direktorata za javno premoženje na ministrstvu za finance, so v nadzornem svetu Slovenskih železnic še Aleksander Mervar, Adam Vengušt, Tanja Bolte, Silvo Berdajs, Zlatko Ratej in Jože Pavšek.

Za postopke imenovanja nadomestnih članov nadzornega sveta železnic je zadolžen Slovenski državni holding, ki bo v obliki sklepov ustanovitelja družbe sprejel odločitev po predhodnih postopkih.