Tako Vindišar, ki je od leta 2011 tudi strokovni direktor celjske bolnišnice, kot Štinek sta bila zaslišana že med preiskavo. Vindišar je danes pojasnil, da si kot predsednik strokovne komisije vseskozi prizadeva, da bi bolnišnica ves medicinski material nabavljala preko javnih razpisov. Izjeme so po njegovih besedah mogoče le v primerih posebnega materiala, ki ga potrebujejo za točno določenega bolnika.

Dodal je, da lahko nabavo novega materiala predlaga predstojnik oddelka ali tudi zdravnik, vselej pa ga na zahtevanem obrazcu naslovi na komisijo oziroma nanj kot predsednika. Po njegovih besedah komisija preuči predlog in poda strokovno mnenje, končna odločitev pa je v pristojnosti poslovnega direktorja. V obdobju 2008-2013 je bil to Marjan Ferjanc.

Vindišar je tudi dejal, da se strokovna komisija običajno ne vpleta v odločitve razpisne komisije, vselej pa terja obrazložitev, če se odloči za nabavo materiala, ki ni najcenejši. Glede tedanjih predstojnikov travmatološkega in ortopedskega oddelka, Miodraga Vlaovića in Sama Karla Fokterja, oba sta zdaj med obtoženimi, je dejal, da nanj kot predsednika komisije nikoli nista pritiskala.

Je pa sodnica Dejana Fekonja danes Vindišarju pokazala listine, ki kažejo, da so Vlaovićevi in Fokterjevi predlogi za nabavo novega materiala, kjer se kot dobavitelj pojavlja podjetje Emporio Medical, zaobšli strokovno komisijo in šli neposredno do poslovnega direktorja. Pokazala mu je tudi primer predloga, ki ni bil podan v zahtevanem obrazcu.

Prav tako mu je pokazala listino, kjer je strokovna komisija pritrdila predlogu Vlaovića in Fokterja za nabavo dražjega materiala, čeprav ni bilo zahtevane obrazložitve, o kateri je govoril Vindišar. Tudi v tem primeru je bil dobavitelj Emporio Medical. Sodnica je tudi opozorila na potne naloge, ki kažejo, da je bil tedanji zastopnik Emporio Medicala Darko Žafran, zdaj eden od obtoženih, pogosto pri Vlaoviću.

V središču afere Emporio Medical

Vindišarjevo pričanje je Vlaović pospremil z besedami, da od svojih predlogov za nabavo medicinskega materiala nikoli ni imel nobenih koristi. Dejal je, da se je pri predlogih vselej posvetoval s kolegi, ki so uporabljali material. Dodal je, da celjska bolnišnica zaradi nabave materiala, ki ga je predlagal in je bil dražji, a tudi kakovostnejši, nikoli ni imela nobene izgube, saj je dobila vse povrnjeno iz zdravstvene blagajne.

Štinek je kot tedanji vodja nabavne službe danes pojasnil, kako je v celjski bolnišnici potekala priprava in izvedba javnih razpisov, kakšna je bila sestava razpisne komisije in kakšno vlogo je pri nabavi materiala imela strokovna komisija. Enako kot Vindišar je zatrdil, da je bila izbira dražjega materiala vselej podprta z obrazložitvijo, ter da Vlaović in Fokter naj kot vodjo službe nista nikoli pritiskala.

Sicer je ključni očitek v 500 strani dolgi obtožnici, da je več zdravnikov in drugih zaposlenih v nekaterih zdravstvenih zavodih na svoje bančne račune doma in v tujini prejemalo denar, v nekaterih primerih tudi gotovino, za protiuslugo pa so še naprej naročali medicinski material pri določenem dobavitelju. Javna sredstva naj bi s tem oškodovali za skoraj milijon evrov. V središču afere se znašel Emporio Medical.

Med obtoženimi je 11 fizičnih oseb in Advanta kot pravna oseba. Sodnica je zaradi velikega števila obtoženih sojenje razdelila v tri skupine. V prvi so se poleg Vlaovića, Fokterja in Žafrana znašli še kirurg z ortopedske klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Rok Vengust, nekdanji predstojnik ljubljanske ortopedske klinike Vane Antolič in ortoped iz bolnišnice Valdoltra Robert Cirman.

Naslednja obravnava bo predvidoma v sredo.