Na kliniki navajajo, da od 1. junija, ko so bili obiski sproščeni, mnogi obiskovalci niso spoštovali dogovorjenih pravil, ki varujejo bolnike in osebje pred vnosom okužbe, in niso upoštevali nasvetov osebja klinike. "Priča smo bili žaljenju osebja, verbalnemu nasilju in celo grožnjam," so sporočili.

Od danes so tako dovoljeni samo obiski paliativnih in umirajočih bolnikov ter tistih, ki so v bolnišnici več kot teden dni. Na obisk lahko pride ena zdrava odrasla oseba na dan, pri čemer mora imeti zaščitno masko. Na obisku se lahko zadrži 30 minut med 14. in 15. uro.