Kot so po skupščini sporočili iz Sindikata novinarjev Slovenije (SNS), je Dernovšek ob izvolitvi izpostavil, da mora SNS ob že sicer vodilni vlogi na področju pravne prakse »postati glasnejši, bolj konkreten in tudi na zunaj bolj aktiven v boju za pravice zaposlenih in honorarnih sodelavcev v medijskih hišah«.

Po njegovem mnenju je treba z organizacijo okroglih miz in javnih razprav javnosti znova in znova pojasnjevati pomen novinarstva v družbi ter opozarjati na nevarnosti dezinformacij na družbenih področjih in političnih poskusov utišanja novinarjev. Prav tako je treba opozarjati na nesposobnost in aroganco lastnikov zlasti časopisnih medijev, ki so tik pred propadom, in posledice, ki bi iz tega sledile.

»Sindikati, združeni v SNS, se moramo obnašati kot družina. Če je napaden eden od nas, je to napad na vse, in vsak tak napad terja skupen in odločen odgovor,« je prepričan novoizvoljeni predsednik. Po njegovem mnenju je treba spremeniti pristop iz neuspešnega branjenja pridobljenih pravic v aktivne zahteve za izboljšanje pravic. Za okrepitev te skupne fronte pa je smiselno povezovanje z eno od večjih sindikalnih central, kakor tudi z nevladnimi organizacijami in sorodnimi sindikati iz tujine, ki delujejo na tem področju, meni Dernovšek, ki je dobil mandat za vodenje sindikata za tri leta.

Položaj samozaposlenih in honorarnih sodelavcev se je bistveno poslabšal

Skupščina je sicer na dopisni seji v prvem tednu junija opredelila prednostne usmeritve v delovanju poklicnega sindikata. Sindikat ugotavlja, da se je v obdobju epidemije covida-19 izrazito poslabšal položaj samozaposlenih in honorarnih sodelavcev brez statusa in študentov, ker jih je začasna državna pomoč izključila, ministrstvo za kulturo pa je hkrati zmanjšalo tudi podporo iz medijskega sklada.

Ponovno zahtevajo tudi javno razpravo o noveli medijskega zakona, s katero naj se zagotovi tudi ustrezno in izdatnejše državno spodbujanje medijske raznolikosti.

V javnem servisu Radiotelevizije Slovenija pa se po njihovih navedbah zaradi medijske politike aktualne vlade povečujejo tudi politična tveganja, sistematični pritisk na avtonomno uredniško politiko in financiranje. »Odločno nasprotujemo, da se uzakonjeni vzvodi oblasti zlorabljajo za kratkoročne politične potrebe in poskuse discipliniranja urednikov in novinarjev. Zakonsko so zavezani obveščanju javnosti in poklicnim standardom,« so še zapisali.

Ob tem so navedli še, da je skupščina kot predstavnika javnosti v Novinarskem častnem razsodišču, skupnem organu SNS in Društva novinarjev Slovenije, izvolila Petra Merca.