Na ljubljanski mestni občini z javnim razpisom iščejo izvajalca, ki bi k Osnovni šoli (OŠ) Koseze v Ledarski ulici dozidal prizidek, v katerem bo prostore dobila nova knjižnica. Izvajalci se na razpis lahko prijavijo do 18. junija, na občini pa bodo nato med prispelimi ponudbami izbrali najugodnejšo.

Knjižnica bo prostore dobila v pritličnem prizidku, ki ga bodo delavci zgradili desno od glavnega vhoda v šolo. Prizidek bo z obstoječo stavbo šole povezan s povezovalnim hodnikom, ki bo deloma zastekljen in v večjem delu urejen kot klančina, s čimer bo omogočen lažji dostop tudi gibalno oviranim. Večji posegi v zdajšnjo šolsko stavbo zato ne bodo potrebni, v steni bo moral izbrani izvajalec le vzpostaviti odprtino za nov prehod iz obstoječih v nove prostore. Knjižnica bo obsegala približno 150 kvadratnih metrov, oprema pa mora biti izdelana iz okolju prijaznih materialov. Knjižničar bo imel za delo na voljo dve delovni mizi, v knjižnici pa bodo med drugim tudi fotelji in predvidoma deset računalnikov.

Kot je še razvidno iz razpisne dokumentacije, se bodo šolarji nove knjižnice razveselili v prihodnjem šolskem in hkrati v letošnjem koledarskem letu. Vsa gradbena dela, vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja, morajo biti namreč končana najkasneje do 27. novembra, končni prevzem in obveznosti glede dokončnega obračuna pa mora izvajalec v skladu s pogodbo dokončati najkasneje do 18. decembra.

Iz projekta izvzeli zobno ambulanto

Projektna dokumentacija za prizidek iz leta 2014 je poleg knjižnice sicer še obsegala premestitev in preureditev zobne ordinacije ter preureditev dela sanitarij v obstoječi šoli. Na OŠ Koseze je namreč ena od dveh šolskih ambulant za zobozdravstveno varstvo mladine, ki na šolah delujeta pod okriljem šišenske enote Zdravstvenega doma Ljubljana. A tega v sklopu zdajšnjega razpisa ne bodo uresničili, saj so se na ljubljanski mestni občini odločili, da bodo zobno ambulanto izvzeli iz projekta in letos izvedli le gradnjo prizidka s knjižnico.

Nov prizidek sicer ne bo prvi, s katerim bo občina povečala prostorske zmožnosti koseške osnovne šole. Kot je razvidno iz podatkov občine, so pred petimi leti končali skoraj milijon evrov težko naložbo, ki je obsegala gradnjo prizidka k OŠ Koseze, v katerem so prostor dobile štiri nove učilnice, manjša športna dvorana in štirje kabineti za dodatno delo z učenci. Uredili so tudi otroško igrišče za najmlajše.