SDH, ki upravlja z 62,5-odstotnim lastniškim deležem države v Telekomu, sam pa je lastnik nekaj več kot 4,2 odstotka delnic, je v danes objavljenem nasprotnem predlogu zapisal, da se po njihovi oceni delničarjem lahko izplača bilančni dobiček za lansko leto, saj je finančno stanje družbe stabilno, izplačilo dividend pa bo ob ocenjenemu vplivu epidemije covida-19 omogočilo nemoteno poslovanje in razvoj družbe. S potrditvijo njihovega predloga bi dividenda znašala 3,50 evra bruto na posamezno delnico.

Delničarji bodo danes odločali tudi o predlogu za imenovanje novega člana nadzornega sveta. Dosedanji nadzornik Telekoma Slovenije Dimitrij Marjanović, ki mu je s 13. majem potekel mandat, skupščina pa bi morala danes odločati o njegovem vnovičnem imenovanju, je namreč ta teden odstopil od kandidature.

Zato SDH namesto njega za izvolitev v nadzorni svet predlaga Šabedra, ki je, kot so zapisali po izobrazbi diplomiran ekonomist, leto dni je opravljal funkcijo ministra za zdravje, pred tem pa je bil generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana ter direktor Semenarne Ljubljana. "Kandidat ima bogate izkušnje s področja vodenja velikih sistemov in prestrukturiranja podjetij," so dodali.

SDH še predlaga, da se o njihovih predlogih glasuje pred predlogi sklepov, ki so jih podali nadzorni svet in drugi delničarji.

Že aprila pa je upravljalec državnih naložb zahteval dopolnitev redne letne skupščine, saj želijo poleg podatkov o prejemkih vodstva matične družbe izvedeti več tudi o prejemkih vodstev odvisnih družb. Odvisne družbe Telekoma so sicer TS Media, Planet TV, GVO, Avtenta, Ipko na Kosovu, Soline, invalidsko podjetje TSinpo in več družb Siol po nekdanji Jugoslaviji.