Ravnanje na zadnjem protestu štejemo za represivno v dveh ozirih: policija je pri Jenullu popolnoma po nepotrebnem in nesorazmerno uporabila fizično silo, čeprav za to ni obstajal noben povod ali upravičeni razlog, obenem pa je v risanju s kredo prepoznala prekršek, s čimer je ravnala najmanj v nasprotju z načelom enakosti pred zakonom, saj v takih primerih praktično nikoli doslej ni ukrepala. Končno so naši otroci navajeni s kredo nekaznovano risati po asfaltu in tudi »ristanci« so pomemben del njihovega odraščanja.

Generalna policijska uprava je že leta 2016 objavila javno stališče, da pisanje s kredo ni kaznivo dejanje, če pri tem ne pride do poškodovanja tuje stvari ali ni povzročena škoda zaradi občutljivosti podlage. Ob tem je dodala, da je treba upoštevati vsebino napisanega ali narisanega, če je ta žaljiva – in v danem primeru ni bila. Zaradi opisanega nenavadnega postopanja proti uporabnikom krede in tudi zaradi zaplembe številnih transparentov na zadnjem protestu se nam poraja utemeljen sum, da policija ni zgolj zaostrila svojih ravnanj, ampak da pri tem deluje v skladu z navodili izvršne oblasti, na kar posredno kažejo tudi dnevno objavljeni neokusni in osebno žaljivi obračuni s protestirajočimi izpod peres predsednika vlade in notranjega ministra, če naštejemo le dva med njimi.

Ne znamo si predstavljati, da bi v kakšni državi zahodne demokracije notranji minister o protestniku nizkotno zapisal, da je »sinko« in »sin prvorazrednega« s svojo »pujso Pepo«, ki ga protežirata »oči« in »mami«. Nasprotno, takšen politik bi se moral vpričo kritične javnosti in standardov politične kulture takoj posloviti od svojega stolčka! Hkrati opozarjamo, da so tudi naše kolegice in kolegi kot udeleženci protestov deležni sistematično izpeljanih osebnih blatenj, poniževanj, norčevanj in diskreditacij v strankarskih medijih, običajno na podlagi javno objavljenih fotografij, posnetkov ali izjav in v skladu z več kot očitno načrtno propagandistično govorico širjenja sovraštva, ki prihaja z vrha oblasti.

Kot smo že večkrat povedali, v Forumu za demokracijo odločno podpiramo zahteve protestov, podobno kot smo že pred začetkom mandata sedanje vlade posvarili javnost, da bo njeno delovanje slovenski demokraciji nevarno in v pogubo, kar se je z rekordno hitrostjo in intenzivnostjo v praksi tudi pokazalo. Od policije zato pričakujemo, da prekliče uvedene prekrškovne postopke, in zahtevamo, da opusti vse prihodnje poskuse uporabe fizične represije proti mirnim protestnikom.

Ddr. Rudi Rizman, Forum za demokracijo, skupaj s 103 podpisniki izjave