Kot so danes sporočili z mariborske policijske uprave, so o najdbi živalskih ostankov obvestili veterinarsko higienično službo in medobčinski inšpektorat. Slednji je o smeteh obvestil pristojno podjetje, ki bo območje počistilo in odpeljalo odpadke.

Zoper oba kršitelja bodo policisti podali predlog drugemu prekrškovnemu organu za uvedbo postopka o prekršku, in sicer zaradi kršitve uredbe o odpadkih (ker sta odpadke odvrgla v naravnem okolju in z njimi nenadzorovano ravnala) in zakona o veterinarskih merilih skladnosti (ker z živalskimi stranskimi proizvodi nista ravnala in jih skladiščila v skladu z določili zakona, temveč sta jih odvrgla v naravnem okolju).

"Verjamemo, da jima bo pristojni prekrškovni organ poleg predpisane globe naložil tudi plačilo stroškov odstranjevanja tako odvrženih odpadkov," so še sporočili s Policijske uprave Maribor.