Izbrani izvajalec bo skladno z integralnim gradbenim dovoljenjem in zavezami Cinkarne izdelal globoke drenaže, odvod zalednih vod, nepropustno plast na površini odlagališča in preusmerjevalni nasip.

Cilj sanacije je zagotoviti dolgoročno stabilnost pregradnega telesa in minimalizirati negativni vpliv na okolje, so danes sporočili iz Cinkarne Celje.

Dela se sicer zaradi epidemije novega koronavirusa začenjajo pozneje, kot so sprva načrtovali, v primeru neugodnih vremenskih razmer pa obstaja tudi možnost, da bodo dela zaključili kasneje, kot je bilo načrtovano, so opozorili v Cinkarni Celje.

Sicer pa celovito sanacijo območja Bukovžlak oz. Teharij načrtuje tudi država oz. ministrstvo za okolje in prostor. Začetek del na območju, kjer so bili med letoma 2000 in 2006 nasipani materiali neidentificiranega porekla, je predviden v prihodnjem letu.