»Naša anketa je potrdila to, kar nam člani vsakodnevno sporočajo. Situacija je zares kritična, upad naročil pa se predvideva tudi v prihodnjih mesecih. Je pa spodbudno dejstvo, da bo veliko naših članov lahko koristilo državno pomoč,« je poudaril predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) Branko Meh.

Velik upad naročil v prihodnjih mesecih

S problemom upada naročil se bo tudi v prihodnjih mesecih soočalo kar 91 odstotkov vprašanih. V prihodnjih treh mesecih naj bi v primerjavi z enakim obdobjem lani imela skoraj četrtina vprašanih (23 odstotkov) upad naročil med 20 in 30 odstotkov. Nekaj manj, 22 odstotkov, jih ocenjuje, da jim bodo naročila upadla za več kot 50 odstotkov. Skoraj petina ali 18 odstotkov bo imela upad naročil med 30 in 40 odstotkov. 14 odstotkov vprašanih bo imelo od 10- do 20-odstotni upad naročil, prav tolikšen odstotek vprašanih pa jih ocenjuje, da bo upad naročil med 40 in 50 odstotkov. Manj kot 10-odstotni upad naročil v prihodnjih treh mesecihnaj bi imelo zgolj devet odstotkov vprašanih.

34 odstotkov jih bo moralo odpuščati

Zaradi upada naročila in pomanjkanja dela so na udaru številna delovna mesta v malem gospodarstvu. Da bodo morali odpuščati namreč ocenjuje kar 34 odstotkov vprašanih obrtnikov in podjetnikov. 66 odstotkov vprašanih jih kljub temu ocenjuje, da jim ne bo treba odpuščati. Med najbolj koristnimi ukrepi, ki bodo pomagali ohraniti delovna mesta, anketiranci navajajo ukrep čakanja na delo (29 odstotkov) in ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa (27 odstotkov). 15 odstotkov vprašanih pa meni, da jim bo pri ohranitvi števila zaposlenih pomagal premostitveni kredit.

Po ocenah OZS bo pomoč države, ki jo je vlada predvidela v protikoronskih paketih, koristilo 83 odstotkov vprašanih. Več kot polovica jih bo koristila ukrep čakanja na delo (57 odstotkov) in upravičenost do temeljnega dohodka (54 odstotkov). 32 odstotkov jih bo koristilo ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, za možnost odloga bančnih obveznosti pa se je odločilo 20 odstotkov vprašanih.