V borovniški občini se že nekaj časa ukvarjajo z iskanjem primernega prostora za knjižnico dr. Marje Boršnik. Škripajoči parket v župnišču, kjer knjižnica domuje zdaj, knjižne molje nemara navda z romantičnim občutkom. Vendar je stavba toliko dotrajana, da se Borovničani strinjajo, da je treba najti nov prostor. Da bi bila najprimernejša stavba na Zalarjevi cesti, v kateri sta Slavka in Jože Jurček vrsto let vodila trgovino, prav tako ni dvoma. Zato sta tako občina kot lastnika izrazila namero po sklenitvi prodajne pogodbe, ki bi ji sledila ureditev knjižnice. Potem se je zataknilo pri ceni.

Medtem ko občina ponuja 295.000 evrov, sta Slavka in Jože Jurček, lastnika podjetja Jurček, stavbo skupaj s parkiriščem pripravljena prodati za 383.000 evrov. Ker dogovora niso dosegli, sta se lastnika odločila, da bosta nepremičnino ponudila na trgu, in sicer po ceni 411.000 evrov, kolikor jo je ocenil njun cenilec. »V primerjavi z ocenjeno vrednostjo sva ceno za občino spustila za 28.000 evrov, kajti kot občana Borovnice si želiva, da bi bila v tem prostoru knjižnica. Mislim, da je ta cena poštena, občini sem predlagal, da lahko kupnino izplačajo iz dveh proračunov, torej na obroke. Kljub različnim predstavam glede cene bi se lahko dogovorili, a želje po pogovorih na občini ni bilo,« pravi Jože Jurček.

Občina bo morda uveljavljala predkupno pravico

Pred tem sta bili opravljeni še dve cenitvi: cenilec občine je izračunal, da je objekt s parkiriščem vreden 270.000 evrov, Jurčkov cenilec pa, da ta vrednost znaša 290.000 evrov. Župan Borovnice Bojan Čebela očitke, da občina ni bila pripravljena na dialog, zavrača, kajti pravi, da so s ponudbo celo nekoliko presegli prvotno uradno cenitev. Jurček odgovarja, da ta cenitev ni merodajna, ker da je bila narejena čez palec, z zastarelimi podatki, ki da so kazali za 488 kvadratnih metrov manjše zemljišče in 42 kvadratnih metrov manjši objekt od dejanskega. Na koncu je neuradni cenilec po njegovih besedah prišel do cene 411.000 evrov za 455 kvadratnih metrov pokritega objekta in 1400 kvadratnih metrov parkirišča.

Tako Čebela kot Jurček puščata odprto možnost, da na koncu le sklenejo dogovor. »Če bo lastnik nepremičnino prodal za vrednost, ki je blizu naše zadnje ponudbe, bo občina uveljavljala predkupno pravico z možnostjo nove oziroma prilagojene ponudbe, ki pa glede na naše zmožnosti ne bo dosti višja,« pravi Čebela, medtem ko Jurček meni, da občina predkupne pravice nima.

Čebela pravi, da je lokacija nekdanje trgovine še vedno na prvem mestu pri iskanju primernega prostora za knjižnico. Kot ena od možnosti se je omenjala tudi obnova stare pošte, a bi bila ta investicija zaradi nujnosti protipoplavnih ukrepov predraga. Občina v tem tednu načrtuje pogovor o morebitnem odkupu nepremičnine v bližini Molkovega trga. Kot pravi Čebela, je nadaljnje delovanje knjižnice na sedanji lokaciji odvisno od dobre volje župnika, ki mu »upravičeno zmanjkuje potrpljenja«. Župnija namerava dotrajano stavbo obnoviti za potrebe Cerkve.