Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je sicer že 1. januarja prešla na nov način poročanja premoženjskega stanja, ko so zavezanci poročilo lahko oddali na državnem portalu eUprava, v prehodnem obdobju pa so podatke še vedno lahko sporočali tudi na obrazcu, dostopnem na spletni strani komisije.

S 1. junijem komisija to možnost ukinja, tako da morajo zavezanci o premoženjskem stanju poročati na portalu eUprava, kjer izpolnijo obrazec, ga z digitalnim potrdilom ali z mobilno identiteto smsPASS podpišejo, ta pa je nato avtomatično posredovan komisiji.

"Gre za pomembno modernizacijo sistema poročanja, ki odpravlja pomanjkljivosti in slabosti starega načina poročanja, hkrati pa sistem zmanjšuje tudi možnost nenamernega napačnega poročanja," so zapisali na ministrstvu za javno upravo.

Zavezance hkrati obveščajo, da se lahko za vse informacije obrnejo na komisijo, pišejo na elektronski naslov oziroma pokličejo v času uradnih ur.