Mestna občina Ljubljana je z družbo Trgograd sklenila pogodbo za gradnjo nove Industrijske ceste v Zalogu, ki bo dolga 1400 metrov. Občina bo Trgogradu ter podizvajalkam Komunalnim gradnjam in Javni razsvetljavi za ta projekt po pogodbi odštela 3,39 milijona evrov skupaj z davkom na dodano vrednost.

Občina je gradnjo nove ceste razdelila na dve etapi, je razvidno iz gradbenega dovoljenja za gradnjo prve etape. Gradbeno dovoljenje, ki ga je ljubljanska upravna enota izdala 10. aprila letos, dovoljuje gradnjo prvega, 708 metrov dolgega dela nove cestne povezave od Agrokombinatske ceste do Ceste v Prod vključno z gradnjo krožišč, kjer se bo Industrijska cesta navezovala na omenjeni cesti.

Občina je gradnjo Industrijske ceste razdelila ne dve etapi zato, ker za južni del še ni pridobila vseh potrebnih zemljišč, so nam pojasnili v začetku letošnjega leta. Ko bo občina pridobila vsa zemljišča in zgradila še preostali del Industrijske ceste, bo ta 1400 metrov dolga cesta dvopasovnica s tremi krožišči. Zahodno od nje pa bo zgrajena še štiri metre široka rekreativna pot z obojestranskim drevoredom. Zasajenih naj bi bilo okoli 140 novih dreves. Pri tem projektu kot naročnik sodeluje tudi Energetika Ljubljana, saj bo Trgograd moral zgraditi plinovod. Zanj bo Energetika z davkom odštela 90.300 evrov.

Gradnja bo trajala 18 mesecev

Na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet so povedali, da je izvajalec v Zalogu že začel pripravljalna dela za začetek gradnje prve etape. Iz pogodbe med občino in Trgogradom je razvidno, da kljub temu da je bila pogodba sklenjena v času, ko je bila v Sloveniji še vedno razglašena epidemija koronavirusa, to na izvedbo projekta ne bi smelo imeti vpliva. »Izvajalec v času sklepanja pogodbe nima prepovedi opravljanja dejavnosti zaradi razglasitve epidemije,« jasno opredeljuje pogodba. Trgograd s podizvajalcema bo imel 18 mesecev časa, da opravi vsa gradbena dela.

Ko bo zgrajena, bo Industrijska cesta prevzela tovorni promet, ki trenutno prek Zaloške in Agrokombinatske ceste vodi skozi središče Zaloga. Po drugi strani pa bo Industrijska cesta in hkrati z njo zgrajena komunalna infrastruktura omogočila nadaljnji razvoj gospodarske cone na zahodu Zaloga, kjer so danes prostori Mesnin dežele kranjske, Jata Emona, Mercatorjeva hladilnica, Perutnina Ptuj, KO-TO in tako naprej. Ker je to območje trenutno prometno slabo dostopno, se praktično ni razvijalo. Tako je še več hektarjev površin v gospodarski coni neizkoriščenih.