Sam se spominja, kako veliko srečo je imel z univerzo v Celovcu, kjer je bilo poslopje novo. »Zgradba je imela celo dvigalo in stranišče za invalide,« pripoveduje in doda, da bi bil zanj v začetku devetdesetih let v tedaj starih poslopjih univerze na Dunaju študij praktično nemogoč. Huainigg je bil vse življenje borec za enakopravno vključevanje ljudi s posebnimi potrebami v družbo. Na začetku je s svojo knjigo Moje noge so moj voziček obiskoval šole in poskušal učiteljice ter učitelje prepričati, da vključevanje ne le telesno, temveč tudi umsko prizadetih v razred prinaša koristi za vse otroke. Tedaj je bila to novost, danes ima praktično že vsaka osnovna šola vsaj en integracijski razred. Petnajst let se je za upoštevanje potreb »drugačnih« boril kot poslanec v parlamentu, od lani pa je eno glavnih koles taistih prizadevanj na avstrijski javni televiziji ORF. Najnovejši servis te televizije z naslovom »V preprostem jeziku« je nastal tudi na njegovo pobudo. ORF je namreč ugotovila, da v 8-milijonski državi več kot milijon ljudi ne razume jezika informacij, navedenih na njihovi spletni strani in na teletekstu. Različne študije so pokazale, da ljudje s šibkimi bralnimi kompetencami praktično ne berejo medijev in tudi ne hodijo na volitve. Razumevanje sporočil medijev je še posebej pomembno v času pandemije, zato je ORF na koncu novic na spletni strani namestila možnost vključitve servisa, ki najpomembnejše dnevne novice povzame v bolj preprostem jeziku. Vsebine ORF trenutno posreduje v sodelovanju z avstrijsko tiskovno agencijo APA, slednja pa novice v dveh stopnjah bolj enostavnega jezika ponuja že od leta 2017.