Pravice iz javnih sredstev konec maja ne bodo avtomatično podaljšane

Ljubljana, 29. maja - Pravice iz javnih sredstev od ponedeljka naprej ne bodo več avtomatično podaljšane, kot je to veljalo v času epidemije. Stranke morajo zato za podaljšanje pravic, ki se iztečejo konec maja, vložiti vlogo, in sicer najpozneje do konca junija, so danes sporočili z ministrstva za delo.

Vloge je treba oddati samo za uveljavljanje denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, subvencijo najemnine, pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje in pravico do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev.

Ni pa treba vloge oddati prejemnikom otroškega dodatka, državne štipendije, subvencije vrtca in subvencije malice ter kosila, saj so se te pravice že pred epidemijo podaljševale avtomatično.

Prav tako 1. junija začnejo teči roki za porabo in dokazovanje namenske porabe izredne denarne socialne pomoči. Od omenjenega dne naprej se pri vlogah za denarno socialno pomoč, varstveni dodatek, subvencijo najemnine, pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje in pravico do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev premoženje ponovno upošteva v skladu z določbami zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

V času epidemije se namreč premoženje, razen prihranki in vrednostni papirji, niso upoštevali pri ugotavljanju materialnega položaja, so še sporočili z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.